ללא כותרת [1]

 
search

חיפוש מרצים

טקסט חופשי:

בית הספר:

בחר תואר: פרופ' מוטי שניידר

חדר:

 2541

שעות קבלה:

 בתאום מראש עם המרצה

דוא"ל:

 nmotis@netanya.ac.il

טלפון:

 09-8607808

להורדת קו"ח

 לחץ כאן

 

בתי ספר

  • מדעי המחשב
  • ניהול מערכות מידע
  •  
  •  

תחומי התמחות

  •  
  •  
  •  
 

 פעילות מקצועית

 
 
 
Period of Study (dates)
Name of University
(including city and country if not in Israel)
Subject
Degree or Professional Licence
Date of Award
1976-1982
Florida State University, USA
Computer Science
B.Sc.
1982
1982-1984
Florida State University, USA
Computer Science
M.Sc.
1984
1984-1987
Florida State University, USA
Computer Science
Ph.D.
1987
 
 
Title of Master’s Thesis` :  Fuzzy Learning Process for the Kalman Filter
Title of Doctoral Dissertation: COFESS - Cooperative Fuzzy Expert Systems
 
ACADEMIC AND PROFESSIONAL EXPERIENCE
 
Period (dates)
Name of Institution
(city,country )
Department
Rank/Function
1980-1983
Florida State University, USA
Computer Science
Teaching Assistant
1983-1987
Florida State University, USA
Computer Science
Research Assistant
Spring/Summer 1988
Florida State University, USA
Computer Science
Visiting Assistant Professor
Fall 1988
Florida Institute of Technology, USA
Computer Science
Assistant Professor
Sept. 1991-Aug. 1992
CECOM Fort Monmouth, NJ, USA
Artificial Intelligence
Research Fellow
Fall 1992
Florida Institute of Technology, USA
Computer Science
Associate Professor
Fall 1993
University of South Florida, USA
Computer & Elec. Eng.
Appointed to Graduate Faculty
Oct. 1994 – Oct. 1999
Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel
Electrical Engineering
Visiting Professor
Oct. 1994 – Oct. 1995
Israeli Aircraft Industries, Israel
Artificial Intelligence
Special Advisor
Nov. 1996- Apr. 1999
Center of Technology, Holon, Israel
Computer Systems
Department Head
Oct. 2000
Natanya Academic College
Computer Science
Associate Prof.
 
COURSES TAUGHT IN THE PAST AND PRESENT
CORE COURSES
ELECTIVES
Intro to Computer Science
Intro to AI
Data Structures
Expert Systems
Compilers
Fuzzy Logic
Operating Systems
Applications of Fuzzy Logic
Automata Theory
Nueral Networks
DataBases
Genetic Algorithms
Discrete Math I and II
Pattern Reconition
 
Data Mining
 
 MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL SOCIETIES
Year
Society (country)
 
1982
Institute for Electrical and Electronics Engineers ((IEEE)
1982
Association for Computer Machinery (ACM)
1988
American Association for Artificial Intelligence (AAAI)
1988
FLAIRS
 
 
ACADEMIC AND PROFESSIONAL AWARDS
                 (prizes, fellowships, grants, scholarships, etc.)                     
Year
Name of Institution (city,country )
Occasion
 
7.1989-9.1988
TRDA/SRI, USA
Grant for Space Application for ADA
 
6.- 8.1990
Florida Center for Advanced Manufacturing Technologies, USA
 
Grant for the Use of Expert Systems in Industry
5-12.1994
ICITT, USA
Grant for Flight Trainer
8.1995-12.2000
Israeli Ministry of Defence, Israel
Grant for Using Fuzzy Logic for Military Applications
1.1.2000 – 31.12.01
Tel Aviv University
Research in Data Mining
 
 
 
 

 פרסומים

 
Publications
 
BOOKS & MONOGRAPHS               
 
1.  M. Schneider, A. Kandel
Cooperating Fuzzy Expert Systems - Their Design and Applications in Intelligent  RecognitionGermany, Verlag TUV Rheinland, 1988   
2.  M. Schneider, A. Kandel, G. Langholz, G. Chew
      Fuzzy Expert Systems Tools England, Wiley, 1997
 
EDITED VOLUMES
Special Issue of Fuzzy Sets and Systems on Fuzzy Modeling and Dynamics (with       H.-N. Teodorescu and  A. Kandel), Vol. 106, No. 1, August 1999.
 
REFEREED ARTICLES         
 1.  M. Schneider, A. Kandel
     The Use of Fuzzy Expected Intervals in Expert Systems
     The International Magazine for Expert Systems, Vol.1, No.2, 1988 (pp.169-186)
 2.   M. Schneider, A. Kandel
       Properties of the Fuzzy Expected Value and the Fuzzy Expected Interval
       International Journal of Fuzzy Sets and Systems, Vol.26, 1988 (pp.373-385)
 3.   M. Schneider, A. Kandel
       Properties of the Fuzzy Expected Value and the Fuzzy Expected Interval in   
       Fuzzy Environment International Journal of Fuzzy Sets and Systems, Vol.28,  1988 (pp.55-68)
 4.   M. Friedman, M. Schneider, A. Kandel
      The Use of Weighted Fuzzy Expected Value (WFEV) in Fuzzy Expert
       Systems International Journal of Fuzzy Sets and Systems, Vol.31, 1989
       (pp.37-45)
5.   M. Schneider, E. Shnaider, A. Kandel
      Applications of the Negation Operator in Fuzzy Production Rules
       International Journal of Fuzzy Sets and Systems, Vol.34, 1990 (pp.293-299)
 6.    M. Schneider
       The Weighted Fuzzy Expected International Journal of Fuzzy Sets and Systems,  Vol.37, 1990, pp.215-223
   7.      M. Schneider, M. Craig
    On the Use  of Fuzzy Sets in Histogram EqualizationInternational Journal of
    Fuzzy Sets and Systems, Vol.45, 1991 (pp.271-278)
 8.   M. Schneider, H. Lim, W. Shoaff
On the Utilization of Fuzzy Sets in the Recognition of Imperfect Strings
International Journal of Fuzzy Sets and Systems, Vol.49, 1992 (pp.331-338)
 9.   H. Lim, M. Schneider
A Skill Refinement Learning Model for Prioritized Rule-Based Expert System International Journal of Fuzzy Sets and Systems, 1992      
 10.     D. Wagman, M. Schneider, E. Shnaider
        On the Use of Interval Mathematics in Fuzzy Expert Systems
        International Journal of Fuzzy Sets and Systems, 1993
 11.  M. Schneider, A. Kandel
         On the Uncertainty Management in Fuzzy Inference Procedures
         Information Sciences, Soft-Computing,
         Vol. 79, pp. 181-190, 1994.
 12.    12.    M. Schneider, A. Kandel
         Expectations in Fuzzy Environments Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems, Vol.3, 1993 (pp.76-89)
 13.   G. Chew, M. Schneider, A. Kandel, G. Langholz
Incorporating Membership Functions and Certainty Factors in Fuzzy  Expert Systems Journal of Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 1994 (pp.213-222)
 14.    M. Inui, W. Shoaff, L. Fausett, M. Schneider
The Recognition of Imperfect Strings Generated by Fuzzy Context Sensitive Grammars Fuzzy Sets and Systems, 1994 (pp.21-29)
15.    S. Thiebaux, J. Hertzberg, W. Shoaff, M. Schneider
A Stochastic Model of Actions and Plans for Anytime Planning Under Uncertainty International Journal of Intelligent Systems, 1994
16.   M. Schneider, E. Shnaider
Planning, Organization and Economics of Manufacturing with the Help of Flexible Manufacturing Systems (FMS)    
        Mechanical Engineer, Israel, 1994 (pp.31-40)
17.    E.L. McDuffie, M. Schneider, F.B. Buoni, E. Shnaider, M. Schneider,L.A. Martin-Vega
          Using Scheduling in Flexible Manufacturing
         Systems Engng. Applic. Artif. Intell., Vol.8, No.6, 1995 (pp.681-688)
18.   M. Schneider, E. Shnaider, A. Kandel, G. Chew
        Constructing Fuzzy Cognitive Maps
        Fuzzy Sets and Systems, Vol. 93, pp.161-172, 1998
19.    M. Schneider, E. Shnaider, A. Kandel
        Fuzzy Measure for Similarity of Numerical Vectors
         Journal of Fuzzy Sets and Economics,
         No. 1, Vol. II, pp. 17-38, May 1997.
20.     T . Slonim, M. Schneider
          Constructing Fuzzy Case-Based Reasoning Systems
          Journal of Fuzzy Sets and AI, Vol. 5, pp. 17-25, 1996.
21.    M. Schneider, E. Shnaider, A. Kandel and A. Chew
         Automatic Construction of FCMs,
         Fuzzy Sets and Systems,
         Vol. 9, No. 2, pp. 161-172, 1998.
22.    Naresh S Iyer, Abraham Kandel and Moti Schneider
         Feature-based Fuzzy Classification for Information of Mammograms
         Fuzzy Sets and Systems, Vol. 114, pp. 271 – 280, 2000
23.       O.Yaniv and M. Schneider
         Synthesis of adaptive linear-time-invariant controllers by fuzzy logic controllers.
         Special issue – Fuzzy Sets and Systems, (106)1, pp. 75-83, 1999
24.   T. Slonim, M. Schneider
        Design Issues in Fuzzy Case-Based Reasoning
        Fuzzy Sets and Systems, (117) pp. 251 – 267, 2001.
25.   M. Schneider
        Using Fuzzy Logic to Understand Documents
        Journal for Intelligent Systems (submitted)
  25.   M. Bahat, G. Inbar, O. Yaniv and M. Schneider
         Fuzzy Irrigation Controller System
         International Journal of Engineering Applications of Artificial Intelligence (accepted)
26.   M. Schneider
         Fuzzy Systems and Linguistic Variables
         Fuzzy Sets and Systems (submitted)
27.   R. Koren and M. Schneider
        Using Parallel Architecture for Fuzzy Inferencing
        Journal of Information Science and Technology, (1999), num. 4, vol. 2,
        pp.  339 – 356
28.   E. Shnaider and M. Schneider
        Heuristic Significance Test for Economic Modeling
        Fuzzy Economic Review (2001), Volume V, Number 2, pp. 49 – 69.
29.  M. Schneider, A. Kandel, and H. Bunke
       Using Fuzzy Logic to Match Strings in Documents
       International Journal of Intelligent Systems
       Vol. 16, pp. 609-619, 2001.
                                                                                        
30.    J. Lambert, A. Kandel and M. Schneider
         An Overview of Techniques for Genetic Evolution of Fuzzy Systems
         Fuzzy Economic Review, 2003.
31.    Z. Ding, H. Bunke, M. Schneider, A. Kandel
         Fuzzy Timed Petri Net Definitions, Properties and Applications
         Mathematic and Computer Modelling, 2003
32.    Q. Song, A. Kandel, M. Schneider
         Parameterized Fuzzy Operators in Fuzzy Decision Making
         International Journal of Intelligent Systems
         Vol. 18, pp. 971-987, 2003.
33.    M. Schneider
         Fuzzy Systems with Discrete Fuzzy Variables
         International Journal of Intelligent Systems (accepted)
34.    A. Semo and M. Schneider
         Fast Approach to Discover Associations in Databases
         System man and Cybernatics (accepted)
 
CHAPTERS IN BOOKS
1.    A. Kandel, M. Schneider.
       Fuzzy Sets and their Applications to Artificial Intelligence 
       in Advances in Computers, M.C. Yovitz (ed)
       Vol.28, 1988 (pp.69-105)
 2.   R.A. Morris, P.S. Bodduluri, M. Schneider
       Natural Language Interference to an AI Development tool for Reasoning with Uncertainty in Computational
       Intelligence II, F. Gardin, G. Mauri, M. Filippini (eds)
       North-Holland, 1990
3.   M. Schneider, A. Kandel
      General Purpose Fuzzy Expert Systems in Fuzzy Expert Systems, A. Kandel (ed)
      CRC, 1992, pp.23-41 
4.   M. Schneider, J.M. Perl, A. Kandel
       COMEX - An Autonomous Expert System for Communication
       in Fuzzy Expert Systems, A. Kandel (ed)
       CRC Press, 1992 (pp.291-304)
5.    J. D’souza, M. Schneider
       Learning System for Grammars and Lexicons
       in Intelligent Hybrid Systems, A. Kandel, G. Langholz (eds)
       CRC Press, 1992 (pp.49-69)
6     A. Kandel, M. Schneider, G. Langholz
       The Use of Fuzzy Logic for the Management of Uncertainty Hybrid Systems
       in Uncertainty Management  in Expert Systems, L. Zadeh, J Kacprzyk (eds)
       John Wiley & Sons, 1992 (pp.569-587)
7     E. McDuffie, E. Shnaider, F. Bouni, M. Schneider
       On the Use  of Temporal Relations in Expert Systems for Scheduling
       EXPERSYS-92, A. Attia, et al (eds)
       1992 (pp.503-508)
8.    M. Schneider, A. Kandel, G. Langholz, G. Chew
       Preprocessing Fuzzy Production Rules, in “Soft Computing,” pp. 109-120, Editors:  F. Aminzadeh and M. Jamshidi,
        Prentice Hall, New Jersey, 1994.
9.   M. Schneider, A. Kandel
Properties of the Fuzzy Expected Value and the Fuzzy Expected Interval in Fuzzy Environment
in Readings in Fuzzy Sets for Intelligent Systems, M. Kaufmann (pp.258-264) of Fuzzy Sets and Systems, Vol.28, 1993 (pp.55-68)
10.  L. Davis, J. Hozier, M. Schneider, W. Shoaff
      The Detection of Fuzzy Repetitive Patterns  in
      Long Strings with Applications to Microsatellite Mapping
      SCRI, 1994
11. M. Schneider, A. Kandel and G. Langholz
      Autonomous Fuzzy Intelligent Systems for Image Processing,
      in “Fuzzy Logic and Soft Computing,” pp. 75-83,
      Editors:  B. Bouchon-Meunier, R. R. Yager and L. A. Zadeh, World
     Singapore, 1995 Scientific,      
 
12.  E. McDuffie, M. Schneider
        Using Scheduling in Flexible Manufacturing Systems
        Engineering Applications of Artificial Intelligence
        1995.
13. A. Kandel, M. Schneider, G. Langholz
      Autonomous Fuzzy Intelligent Systems for Image Processing
       in Fuzzy Logic and Soft Computing, B. Bouchon-Meuneir, R.R. Yager,     L.A. Zadeh (eds) World Scientific,
       Singapore, 1995 (pp.75-83)
  14. M. Schneider, A. Kandel
        FAES - Fault Analysis Expert System
        in Fuzzy Sets and Possibility Theory in Reliability and Safety Analysis   
        T. Onisawa, J. Kacprzyk (eds)
        Physica-Verlag, Heidelberg, Germany, 1995 (pp.142-149)
  15.  E. McDuffie, F. Buoni, M. Schneider, E. Shnaider, and L. Martin-Vega
        Scheduling and Temporal Dependent Interval Calculus
        in Intelligent Scheduling of Robots and Flexible Manufacturing Systems
        E. Levner (eds)
        CTEH Press, 1996 (pp.183-190)
16.  E. Shnaider and M. Schneider
        Soft Regression - A Data Mining Tool
        In Data Mining and Computational Intelligence
        A. Kandel, et. al. (eds)
        Physica-Verlag Publishing
17.   Y. Komem and M. Schneider
        On the use of fuzzy logic in data mining   In handbook of Data Mining   
        O. Maimon, et. al. (eds)           
18.   Y. Komem and M. Schneider .     
       A fuzzy procedure for knowledge discovery and classification of data.
       In handbook of Data Mining
       O. Maimon, et. al. (eds)
 
PAPERS PRESENTED AT SCIENTIFIC MEETINGS PUBLISHED IN PROCEEDINGS             
1.     M. Schneider, W. Bandler, A. Kandel
        The FESIP Expert System Proceedings of NAFIPS 1985 Workshop on Fuzzy Expert Systems and Decision Support
        Atlanta, Georgia, 1985
2.    M. Schneider, A. Kandel
        On the Theory of Fuzzy Expected Intervals and their Applicability to Fuzzy
        Expert  Systems Proceedings of the International Symposium on Fuzzy Systems
        and Knowledge Engineering
        Guangzhou Guiyang, China, 1987 (pp.116-123)
 3.    M. Schneider, M. Friedman, A. Kandel
         On Fuzzy Reasoning in Expert Systems
         Proceedings of the 1987 International Symposium on Multiple-valued Logic
         Boston, USA, 1987 (pp.70-74)
4.      M. Friedman, M. Schneider, A. Kandel.
         FIDES - Fuzzy Intelligent Differential Equation Solver
         Proceedings of the 1987 Conference on Expert Systems and their Applications
         Avignon, France, 1987 (pp.551-569)
 5.     M. Schneider, A. Kandel
          COFESS - Cooperative Fuzzy Expert Systems for Intelligent Recognition on
          Small Computers 1988 ACM Symposium on Personal and Small Computers
          Cannes, France, 4-6 May 1988 (pp.114-125)
6.        M. Schneider, M. Friedman, A. Kandel
           The Use of Fuzzy Relations in Pattern Recognition
           IEEE 1988 International Conference on Systems Man & Cybernetics
           Beijing & Shenyang, China, 8-12 August 1988 (pp.66-69)
7.        M. Schneider, D. Schwartz, A. Kandel
           Fuzzy Expert Systems for Pattern Recognition
           7th Annual Conference of NAFIPS ‘88
           San Francisco, California, 8-10 June 1988 (pp.206-210)
 8.       A. Kandel, M. Friedman, M. Schneider, J. Perl
           An Intelligent Graphic System (IGS) for Automatic Grid Generation in a
           Differential Equation Solver
           The International Conference on Computer Graphs (ICONCG 88)
           Singapore, 15-16 September 1988 (pp.119-129)
9.         M. Schneider, A. Kandel
            On the Use of Cooperative Fuzzy Expert Systems in Robotics
            International Symposium and Exposition on Robots,
            Sydney, Australia, 6-10 November 1988
10.         J.M. Perl, A. Kandel, M. Schneider
              Data Transmission and Network Management via an Expert System
              International Conference on Communication Systems
              Singapore, 31 October - 3 November 1988
11.        J.M. Perl, A. Kandel, M. Schneider
              An Autonomous Communication Controller
              International Computer Science Conference: AI, Theory and Application
              Hong Kong, 1988 (pp.611-616)
 12.        M. Schneider, R. Morris, J. Newman
              GEST - General Expert Systems Tools
              IASTED International Symposium on Expert Systems Theory and Applications
              Zurich, Switzerland, 26-28 June 1989 (pp.131-133)
 13.        A. Kandel, J.M. Perl, M. Schneider
             On the Applicability of Knowledge-Based Systems in Communication
             4th Israel Conference of Computer Systems Engineering and Software
              Tel-Aviv, Israel, 5-6 June 1989
14.         J.M. Perl, M. Schneider, A. Kandel
             COMEX - A Communication Expert System
              ICESEA ‘89, China, October 1989
15.         D. Berlin, M. Schneider
              Rule Based Expert Systems which Learn to Solve Problems Quicker  
              6th Israeli Conference on AI and Computer Vision
              Ramat Gan, Israel, December 1989 (pp.497-513) 
16.         R. Morris, P. Bodduluri, M. Schneider
              A Natural Language Interface to an AI Development Tool for Reasoning
             With Uncertainty The International Symposium on Computational
              Intelligence ‘89
              Milano, Italy, 25-29 September 1989
17.         F. Buoni, M. Schneider, B. Cornett.
              Comparison of Performance for Fuzzy Expert System Shell Implementations in
              Pascal and  in ADA 5th Annual Conference AIDA 89  
               Reston, Virginia, 16-17 November, 1989 (pp.51-62)
18.        W. Elliott, M. Schneider
             Fault Finder: A PC Based Expert System 
              The 1990 ACM Symposium on Personal and Small Computers
             Arlington, Virginia, 28-30 March 1990 (pp.13-23)
19.        W. Elliott, M. Schneider
             The Fault Finder Expert System
             The 1990 IEEE Southeastcon
              New Orleans, USA, 1-4 April 1990 (pp.764-769)
 20.        D. Tamir, R. Morris, M. Schneider
              An Architecture for Rule-Based Knowledge Representation and Parallel  Inferencing Flairs-90, Cocoa Beach, 3-6 April 1990 (pp.245-249)
 21.        D. Berlin, M. Schneider
              Evaluation of the Learning Process in a Self-Adaptive Expert System
              Flairs-90, Cocoa Beach, 3-6 April 1990 (pp.164-167)
22.         R. Joshi, M. Schneider.
              Knowledge Representation in Fuzzy Relational Databases  
              Flairs-90, Cocoa Beach, 3-6 April 1990 (pp.122-126)
23.          H.Lim, M. Schneider
               Implementation of Reduced Matrices in Knowledge Representation
               Flairs-90, Cocoa Beach, 3-6 April 1990 (pp.112-116)
 24.       W. Elliott, M. Schneider
             Learning Aspects of the Fault Finder Expert System
             20th International Symposium on Multiple-Valued Logic
             Charlotte, USA, 23-25 May 1990 (pp.378-385)
25.         M. Schneider, D. Clark, A. Kandel
              On the Matching Process in Fuzzy Expert Systems
             3rd International IPMU Conference
              Paris, France 2-6 July 1990 (pp.46-48)
 26.        E.Shnaider, M. Schneider
              Expert System for Economic Analysis
              3rd International IPMU Conference
               Paris, France 2-6 July 1990 (pp.128-130)
27.        M. Wheller, M. Schneider
              Automatic Knowledge Acquisition for Expert Systems
              1990 Symposium on Applied Computing
              Fayetteville, Arkansas, USA, 5-6 April 1990 (pp.96-101)
28.        A. Kandel, M. Schneider, G. Langholz
             Collision Arbitration using Fuzzy Hybrid Intelligent System
             IFSA 1991
             Brussels, Belgium, 7-12 July 1991 (pp.97-100)
29.         M. Wheeler, M. Schneider
              Input Validation for AUTOKNAQ: Knowledge Acquisition System 
              1991 International Conference on Systems, Man, and Cybernetics
              Charlottesville, Virginia, USA, 13-16 October 1991 (pp.1883-1888)
30.          E. DeRouin, J. Brown, H. Beck, L. Fausett, M Schneider
               Neural Network Training on Unequally Represented Classes
               ANNIE 91, Florida, USA, 10-12 November 1991
31.          M. Wheeler, M. Schneider
               AUTOKNAQ: Automatic Knowledge Acquisition for Fault Isolation Expert Systems 1992 Symposium on Applied Computing,
                Kansas, USA, 1-3 March 1992 (pp.387-395) 
32.           M. Schneider, E. Shnaider, A. Kandel
                Parallel Pattern Recognition using Fuzzy Cooperative Expert Systems
               1992 Symposium on Applied Computing,
                Kansas City, Kansas, 1-3 March 1992 (pp.377-386)
 33.         A. Kandel, G. Langholz, M. Schneider
               Uncertainty Management in Hybrid Systems with Applications to Image Processing IPMU 92, Palma de Mallorca, 6-10 July 1992  
34.           A. Kandel, G. Langholz, M. Schneider
                Uncertainty Reasoning in Intelligent Hybrid System, Proceedings of
                the International   Federation of Automatic Control Symposium “Large Scale  Systems: Theory and Applications,”
               Beijing, P.R. China, August 23-25, 1992.
35.          A. Kandel, G. Langholz, M. Schneider
               Artificial Fuzzy Neural Networks and their Applications to Intelligent Robot
               Control  System IFAC/LSS,  Beijing, China, 23-25 August 1992  
36.         M. Schneider, A. Kandel
              On Uncertainty Management in Fuzzy Inference Procedures
             1st International Conference on Fuzzy Theory and Technology 
             Durham, NC, 14-18 October (1992) (Invited Paper)
37.          D. Wagman, M. Schneider, A. Kandel, E. Shnaider, G. Langholz
               On the Use of Logical Relations in Expert Systems
               9th Israeli Conference on Artificial Intelligence and Computer Vision
               Tel-Aviv, Israel, 28-29 December 1992 (pp.73-83)
38.          A. Kandel, G. Langholz, M. Schneider
               Hybrid Tools in Intelligent Control,
              Proceedings of the Fifth International Fuzzy Systems Association
              World Congress ’93, Seoul, Korea,
               pp. 1297-1300, July 4-9, 1993.
 39.         M. Schneider, A Kandel, G. Langholz, G. Chew
               Preprocessing Fuzzy Production Rules
               IEEE-FUZZ, San Francisco, 29 March - 2 April 1993 (Invited Paper)
40.          G. Chew, M. Schneider, A. Kandel
               Use of Object Oriented Structures to Represent Knowledge in Expert Systems
               SAC 93, Indianapolis, Indiana, 14-16 February 1993 (pp.498-503)   
41.         R. Weiss, D. Tamir, M. Schneider
              Lazy Task Creation in Parallel Prolog Interpretation 
              FLAIRS 93, Ft. Lauderdale, Florida, 18-21 April 1993 (pp.269-273)   
42.         E. Shnaider, P. Hurtado, M. Schneider
              Expert Systems for Economic - Business Forecasting 
              SAC 93, Indianapolis, Indiana, 14-16 February 1993 (pp.511-516) 
43.          A. Kandel, G. Langholz, M. Schneider
               Fuzzy Intelligent Hybrid System Application to Routing Control in Telecommunication 
               Networks ISUMA-93, Maryland, USA, 25-28 April 1993
44.          S. Thiebaux, J. Hertzberg, W. Shoaff, M. Schneider
               A Stochastic Model of Actions and Plans for Anytime Planning under Uncertainty 7th Workshop on Planning and Configuration, Germany 1993 
 45.         R. Weiss, D. Tamir, M. Schneider
               Efficient Resource Allocation for Parallel Prolog Interpretation   
               IAICV-93, Tel-Aviv, Israel 1993
46.          S. Thiebaux, J. Hertzberg, W. Shoaff, M. Schneider
               A Stochastic Model of Action and Plans for Anytime Planning under Uncertainty
               EEWSP ‘93, France 1993 
 47.         G. Chew, M Schneider, A. Kandel
               Designing Fuzzy Inference Procedures 
               2nd World Congress on Expert Systems, Lisbon, Portugal 1994 (invited paper)
48.          E. McDuffie, M. Schneider, W. Shoaff, F. Buoni, E. Shnaider
              Combining an Expert System with Temporal Scheduling
               FLAIRS ‘94, Florida, USA 1994 
49.          D. Wood, M. Schneider
               Fuzzy Expert System Control for Naval Helicopters 
               FUZZ-IEEE, Florida, USA 1994
50.          A. Kandel, M. Schneider, G. Langholz
               Autonomous Fuzzy Intelligent Systems for Image Processing
                IPMU-94, Paris, France 1994
49.         S. Josephson, M. Schneider, D. Tamir
              A Fuzzy Expert System Tool used for the Analysis of Musical Timbers 
              NAFIPS 94, San Antonio, Texas, 1994    
50.          A. Kandel, M. Schneider
              Fuzzy Intelligent Hybrid Systems and their Applications  
              IEEE-FUZZ, Japan 1995 (pp.2271-2280) (Invited Paper)   
51.         M. Schneider, E. Shnaider, A. Kandel, G. Chew
              Constructing Fuzzy Cognitive Maps
              IEEE-FUZZ, Japan 1995 (pp.2281-2288) (Invited Paper)  
52.          S. Josephson, M. Schneider, D. Tamir
              Musical Timbre Recognition using a  Fuzzy Expert System Tool 
               FLAIRS-95, Florida, USA 1995 (pp.47-51)
53.          A. Abershitz, B. Geninson, R. Elbeze, A. Kandel, R. Granot, M. Schneider
               Using Fuzzy Logic in Resource Management
               15th SME, Israel, 1995
54 .        A. Abershitz, B. Geninson, R. Elbeze, A. Kandel, R. Granot, M. Schneider
              Using Fuzzy  Logic in Resource Allocation
               3rd World Congress on Expert System, pp. 742-747  
              Seoul, Korea, 1996
55.         A. Kandel, M. Schneider
              Management of Uncertainty in Cooperative Fuzzy Expert System   
              Proceedings of the 1995 International Conference on Information and
              Knowledge     Engineering
              Dalian, R.R. China, 1995 (pp.21 - 26)
56.         T. Slonim, M. Schneider
              A New Approach to Similarity Measures in Case-Based Reasoning
              Fuzzy’97
              Zichron Yaakov, Israel
57.        O. Yaniv, M. Schneider
              New Approach to FLC for Backing up Tracks
              Fuzzy’97  
              Zichron Yaakov, Israel
58.         E. Shnaider and M. Schneider
              Fuzzy Tools for Economic Modeling
              SIGEF`98, Nov. 24-27, 1998
               Lausanne, Switzerland           
59.         G. Dvir G. Langholz and M. Schneider 
              Matching Attributes in a Fuzzy Case Based Reasoning
              NAFIPS, June. 10-12, 1999NYC, USA              
60.          Komem, J. and Schneider, M., 1999, "A Fuzzy Decision Support System for    Rating Potential 
              Customers  and Business Partners", Proceedings 3rd International Data Analysis  
               Symposium, 17 September 1999, Aachen, Germany.
61.          M. Schneider and G. Langholz
               Capturing Documents with Fuzzy Logic
               IPMU 2000, July 3-7, 2000
               Madrid, Spain
62.          E. Shnaider and M. Schneider
               Mining with Soft Regression
               NAFIPS, July 13-15, 2000
               Atlanta, GA USA
63.          A. Shragai and M. Schneider
               Discovering quantatative associations in databases
               NAFIPS, July 24-29, 2001
               Vancouver, BC Canada
64.          A. Shragai and M. Schneider
               Continuous method for discovering quantitative association rules in databases
               IPMU, July 1-5, 2002
                Lac Annacy, France                
65.        Y. Komem and M. Schneider
             Knowledge Discovery and Classifiability of data a systematic fuzzy and  deterministic    procedure Eunite, 10/2002
              Lisbon, Portugal
66.          M. Friedman, M. Schneider, et. Al
               Using Fuzzy logic to cluster web documents.
               NAFIPS, 2004
               Bunf, Canada
 67.         M. Friedman, M. Schneider, et. Al
                A New Approach for Fuzzy Clustering of Web Documents
                I EEE-Fuzzy, 2004
                Budapest, Hungary
 
OTHER PUBLICATIONS - PATENTS               
M. Schneider, B. Elliott  (Harris Corporation)         
Fault Finder Expert System 
Patent No.5214653
1992
 
שלח לחבר   להדפסה