שרותים למרצים

 
מרצים המעונינים  לרכוש ספרים באופן פרטי ו/או באמצעות תקציב מחקר מתבקשים למלא טופס ולהעבירו לטלי אטון בספריה.
את הטופס ניתן להעביר בדואר, בפקס או ואף רצוי להעביר הפרטים הנדרשים  בדואר אלקטרוני.
 
 
��� ����   ������