שנה ב' - בוקר - מסלול רב תחומי

סמסטר א'
 
יום
שעת השעור
שם השעור
שם המרצה
קבוצה
חדר
א'
8:30-11:00
ד"ר שוקי שגב
 
 
 
11:30-14:00
פרופ' אלי שניידר
 
 
 
14:15-15:45
 
 
 
ב'
8:30-10:00
ד"ר גיל שרוני
ב'
 
 
8:30-10:00
יסודות המימון – תרגיל
גב' יעל ליברמן
א'
 
 
10:30-12:00
ד"ר זיו רייך
 
 
 
12:30-13:15
תורת הצרכן והפירמה – תרגיל
מר אפי טובול
ב'
 
 
12:30-14:00
ד"ר גיל שרוני
א'
 
 
14:15-15:00
תורת הצרכן והפירמה – תרגיל
מר אפי טובול
א'
 
 
 
 
 
 
 
ג'
8:30-11:00
ד"ר אמיר פלינט-גור
 
 
 
11:15-12:45
ד"ר תמיר לוי
 
 
 
 
 
 
 
 
ד'
8:45-10:15
חשבונאות פיננסית – תרגיל
גב' יעל ליברמן
א'
 
 
10:30-13:00
ד"ר אנדרו שיין
 
 
 
13:30-15:00
חשבונאות פיננסית – תרגיל
גב' יעל ליברמן
ב'
 
 
15:15-16:45
יסודות המימון א' – תרגיל
גב' יעל ליברמן
ב'
 
ה'
 
 
 
 
 
 
הערה: יתכנו שינויים במערכת השעות
 
סמסטר ב'
 
 יום
שעת השעור
שם השעור
שם המרצה
קבוצה
חדר
א'
 
 
 
 
 
ב '
8:30-10:00
יסודות המימון ב' – תרגיל
למי שלומד אנגלית
גב' יעל ליברמן
 
2405
 
10:15-11:45
יסודות המימון ב' – תרגיל
גב' יעל ליברמן
 
2405
 
10:15-11:45
אנגלית עסקית
למי שלא לומד אנגלית
מר יונתן סאקו
 
2402
 
12:00-13:30
חשבונאות ניהולית
ד"ר זיו רייך
 
2405
 
13:45-16:15
מבוא ליזמות עסקית
ד"ר זיו רייך
 
2405
ג'
9:00-11:30
ניתוח ניירות ערך – בחירה
(תחום מימון)
ד"ר תמיר לוי
 
2204
 
12:00-13:30
יסודות המימון ב'
ד"ר תמיר לוי
 
2204
 
14:00-16:30
יסודות חקר ביצועים
ד"ר יוסי שיפטן
 
2204
 
17:00-19:15
ניתוח אירועים שיווקיים - בחירה
(תחום שיווק)
ד"ר מוטי צוילינג
 
2304
 
17:00-19:15
ניהול סיכונים פיננסיים - בחירה (תחום מימון)
ד"ר עופר ארבע
 
2403
 
17:00-19:30
בחירת תיקי השקעות - בחירה
(תחום מימון)
רו"ח צחי כהן
 
2204
 
17:15-19:45
מערכות מידע ניהוליות - בחירה
(תחום מערכות מידע)
מר שלמה ארד
 
1304
 
19:30-22:00
מימון נדל"ן לבניה - בחירה (תחום מימון)
עו"ד אמיר להט
 
2304
ד'
8:45-11:15
מערכות מקרו כלכליות
ד"ר אנדרו שיין
 
2305
 
11:30-12:15
מערכות מקרו כלכליות – תרגיל
מר אפי טובול
א'
2402
 
11:30-12:15
חשבונאות ניהולית – תרגיל
גב' יעל ליברמן
ב'
2403
 
12:30-13:15
מערכות מקרו כלכליות – תרגיל
מר אפי טובול
ב'
2403
 
12:30-13:15
חשבונאות ניהולית – תרגיל
גב' יעל ליברמן
א'
2402
 
13:30-16:00
יסודות שיטות מחקר בשיווק - בחירה
(תחום שיווק) חובה למי שיבחר בסמינריון בשיווק בשנה ג'. 
ד"ר גיל שרוני
 
1304
ה'
17:00-19:15
ניהול תקשורת שיווקית
ד"ר מוטי צוילינג
 
1206
 
��� ����   ������