שנה ב' - בוקר - מסלול רב תחומי

סמסטר א'
 
מסלול רב תחומי
 
יום
שעת השעור
שם השעור
שם המרצה
קבוצה
חדר
א'
9:30-11:00
משפט עסקי א'
ד"ר שוקי שגב
 
 
 
11:30-14:00
יסודות מערכות מידע
פרופ' אלי שניידר
 
 
 
14:15-15:45
אנגלית עסקית
 
 
 
ב'
8:30-10:00
SPSS 
ד"ר גיל שרוני
 
 
 
10:15-11:15
תורת הצרכן והפירמה תרגיל
מר ניר מגנאזי
 
 
 
11:30-14:00
תורת הצרכן והפירמה
ד"ר אנדרו שיין
 
 
 
14:00-15:30
חשבונות פיננסית
ד"ר זיו רייך
 
 
 
15:45-17:15
יסודות מימון א'
ד"ר תמיר לוי
 
 
ג'
09:30-11:00
יסודות מימון א'- תרגיל
גב' דינה קם
 
 
 
11:15-13:45
יסודות השיווק
ד"ר אמיר פלינט גור
 
 
 
14:00-15:30
שיטות מחקר
ד"ר גיל שרוני
 
 
 
15:45-17:15
חשבונות פיננסית - תרגיל
מר קובי בוארון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הערה: יתכנו שינויים במערכת השעות
                                                                                                           
 
סמסטר ב'
 
מסלול רב תחומי 
 
יום
שעת השעור
שם השעור
שם המרצה
קבוצה
חדר
ב'
8:15-9:45
יסודות מימון ב' – תרגיל
גב' יעל ליברמן
 
 
 
10:00-11:30
יסודות מימון ב'
גב' יעל ליברמן
 
 
 
12:00-13:30
חשבונאות ניהולית
ד"ר זיו רייך
 
 
 
13:45-16:15
מבוא ליזמות עסקית
ד"ר זיו רייך
 
 
 
16:30-18:00
אנגלית עסקית
 
 
 
ד'
9:45-12:15
מערכות מקרו כלכלית
ד"ר אנדרו שיין
 
 
 
12:30-13:15
חשבונאות ניהולית – תרגיל
גב' יעל ליברמן
 
 
 
13:30-15:00
מערכות  מקרו כלכלית – תרגיל
מר אפי טובול
 
 
 
15:15-17:45
אסטרטגיה שיווקית (בחירה שיווק)
ד"ר גיל שרוני
 
 
ה'
11:00-13:30
ניתוח ניירות ערך (בחירה מימון)
גב' לירון רייטר
 
 
 
13:45-16:15
יסודות חקר ביצועים
ד"ר יוסי שיפטן
 
 
 
17:00-19:30
הערכת שווי חברות (בחירה מימון) /
 
רשתות חברתיות (בחירה בשיווק)
ד"ר שמואל פרנקל
ד"ר אורן דיין
 
 
 
 
 
הערה: יתכנו שינויים במערכת השעות.     
��� ����   ������