שנה ב' - בוקר - מסלול רב תחומי

סמסטר א'
 
 
 
יום
שעת השעור
שם השעור
שם המרצה
קבוצה
חדר
א'
9:30-11:00
משפט עסקי א'
ד"ר שוקי שגב
 
 
 
11:30-14:00
יסודות מערכות מידע
פרופ' אלי שניידר
 
 
 
14:15-15:45
אנגלית עסקית
מר יונתן סאקו
 
 
ב'
8:30-10:00
SPSS
ד"ר גיל שרוני
ב'
1303
 
8:30-10:00
יסודות המימון א' – תרגיל
גב' יעל ליברמן
א'
 
 
10:15-11:45
חשבונאות פיננסית
ד"ר זיו רייך
 
 
 
12:00-13:30
יסודות המימון א' – תרגיל
גב' יעל ליברמן
ב'
 
 
12:00-13:30
SPSS
ד"ר גיל שרוני
א'
1303
 
14:00-15:30
תורת הצרכן והפירמה – תרגיל
מר אפי טובול
כולם
 
 
15:45-17:15
חשבונאות פיננסית – תרגיל
יעל ליברמן
כולם
 
ג'
8:30-11:00
יסודות השיווק
ד"ר אמיר פלינט-גור
 
 
 
11:15-12:45
יסודות המימון א'
מר איציק מגריסו
 
 
 
13:00-14:30
שיטות מחקר
ד"ר גיל שרוני
 
 
 
14:45-17:15
תורת הצרכן והפירמה
ד"ר אנדרו שיין
 
 
ד'
 
 
 
 
 
ה'
 
 
 
 
 
 
 
 
הערה: יתכנו שינויים במערכת השעות
 
סמסטר ב'
 
יום
שעת השעור
שם השעור
שם המרצה
קבוצה
חדר
א'
 
 
 
 
 
ב '
8:30-10:00
אנגלית עסקית
 
מר יונתן סאקו
 
 
 
10:15-11:45
יסודות המימון ב' – תרגיל
גב' יעל ליברמן
כולם
 
 
12:00-13:30
חשבונאות ניהולית
ד"ר זיו רייך
 
 
 
13:45-16:15
מבוא ליזמות עסקית
ד"ר זיו רייך
 
 
 
16:30-18:00
יסודות המימון ב'
מר איציק מגריסו
 
 
ד'
8:45-11:15
מערכות מקרו כלכליות
ד"ר אנדרו שיין
 
 
 
11:30-12:15
חשבונאות ניהולית - תרגיל
גב' יעל ליברמן
כולם
 
 
12:30-14:00
מערכות מקרו כלכליות – תרגיל
מר אפי טובול
כולם
 
 
14:15-16:45
אסטרטגיה שיווקית - בחירה (שיווק)
ד"ר גיל שרוני
 
 
 
17:00-19:15
הערכת שווי חברות - בחירה (מימון)
רו"ח צחי כהן
 
 
ה'
11:00-13:30
ניתוח ניירות ערך – בחירה (מימון)
רו"ח צחי כהן
 
 
 
14:00-16:30
יסודות חקר ביצועים
ד"ר יוסי שיפטן
 
 
 
17:00-19:15
הערכת שווי חברות - בחירה (מימון)
רו"ח צחי כהן
 
 
 
17:00-19:15
ניהול הפרסום - בחירה (תחום שיווק)
ד"ר יורם לבנון
 
 
 
��� ����   ������