קורסי בחירה

סמסטר א':
אבטחת מערכות תקשורת במרחב הסייבר – שנה ג'
תכנות מתקדם בסביבת חלונות – שנה ג'
תרבות ומנהגים – לכל השנים
 
סמסטר ב':
מבוא לבדיקות ולאיכות תכנה – שנים ב' + ג'
אבטחת מערכות הפעלה במרחב הסייבר – שנה ג' (לא סופי).
בינה מלאכותית – שנה ג'
תכנות למכשירים סלולריים – שנה ג'
תקשורת באינטרנט – שנה ג'
��� ����   ������