שעות קבלת מרצים

שם המרצה
יום
שעה
חדר
ד"ר דוד אלקינס
ב'
12:00-12:30
2528
פרופ' הדרה בר-מור
בתיאום עם גלית צרור בטלפון: 09-8607708
פרופ' ישראל גילת
א'
14:00-15:00
1212
ד"ר משה גלברד
ד'
14:00
2544
ד"ר יוסי גרין
א'
14:30-15:00
חדר מורים בניין 1
פרופ' סיני דויטש
בתיאום עם מזכירות משפטים בטלפון: 09-8607793
ד"ר יוכבד דויטש
א'
10:30-12:00
בנין 1 קומת כניסה
ד"ר מיכל הורוביץ
ג'
13:15-14:15
1308
ד"ר בארי פיינשטיין
ה'
15:00 - 16:00
1309
ד"ר שוקי שגב
א'
17:30-18:45
1004
פרופ' יובל סיני
ד'
14:00
1212
ד"ר עמיחי קרנר
א'
17:00-17:30
2545
ד"ר גיא שגיא
א'
15:15-16:15
1005
ד"ר גיא בן דוד
ב'
11:00-12:00
1005
ד"ר מיכל צפוני
ג'
11:30-12:30
2215
ד"ר שרון וינטל
א'
16:100-17:00
2528
ד"ר שרונה אהרוני גולדנברג
ג'
18:45-19:45
2401
ד"ר רועי גילבר
א'
ד'
15:00-16:00
12:00-14:00
2502
 
ד"ר חזי מרגלית
א'
16:30-17:30
2503
פרופ' עמנואל גרוס
ב'
14:00-14:30
1308
פרופ' אהרן נמדר
ג'
13:30-14:30
1308

 

��� ����   ������