משפטים ומנהל עסקים

תכנית ייחודית במכללה האקדמית נתניה: התמחות במשפטים ובמינהל עסקים

 

כללי

המכללה האקדמית נתניה שמחה להציע תכנית ייחודית במשפטים ובמינהל עסקים. תוכנית זו משלבת לימודי משפטים עם לימודי מינהל עסקים ומאפשרת למעוניינים בכך לסיים בזמן סביר תואר מוסמך במינהל עסקים M.B.Aבהתמחויות: שיווק, מימון או ניהול רב תחומי (תינתן אפשרות התמחות גם בניהול מערכות מידע וטכנולוגיה) בנוסף לתואר במשפטים (LL.B).

 

יתרונות התכנית:

 

 • שילוב לימודים לקראת תואר בוגר במשפטים עם לימודי מינהל עסקים מקנה השכלה אקדמית בשני תחומים המשלימים זה את זה.
 • השכלה המכשירה את הבוגרים לקשת עיסוקים רחבה ומגוונת.
 • תכנון יעיל וחסכוני של שעות במהלך שנת הלימודים.
 • אפשרות להשלמת מירב התואר השני M.B.A. בשיווק מימון או ניהול רב תחומי בשנה הרביעית ללימודים עם השלמת עבודה סמינריונית ופרוייקט בשנה החמישית.

 

מדוע כדאי ללמוד במסגרת המסלול הייחודי?

מספר גדול של סטודנטים לומד כיום משפטים. היכולת להשתלב במשרד עורכי דין טוב או בתפקיד משפטי אחר אינה קלה. מנסיוננו, מתברר שיש משקל חשוב להשכלה נוספת למשפטים, הן לצורך קליטה במשרדי עורכי הדין היוקרתיים והן כאופציה נוספת למסלול התמחות בתחומים אחרים.

לימודי משפטים ומינהל עסקים מקנים יתרון מעשי לסטודנטים הלומדים בתוכנית זו במהלך הראיונות למשרדים מסחריים וכן לגופים חשובים בשוק ההון כגון בנקים, חברות ביטוח ומוסדות פיננסיים של שוק ההון. עצם ההשתתפות בתוכנית חושפת את הסטודנטים להכרה מעמיקה בתחום מינהל העסקים ומקנה יתרון בלתי רגיל לסטודנטים.


בוגרי לימודי משפטים ומינהל עסקים יכלים להמשיך לרכוש השכלה בתחום מינהל עסקים בשתי דרכים:

 

 1. השלמת תואר ראשון במנהל עסקים (B.A.) בנוסף לתואר הראשון במשפטים וזאת בשלושה סימסטרים ובעלות מופחתת. התכנית ממלאת אחר כל הדרישות של המועצה להשכלה גבוהה ואושרה ע"י ועדת ההוראה של בית הספר למינהל עסקים.
 2. השלמת תואר שני במינהל עסקים M.B.A. במסלול שיווק, מימון או ניהול רב תחומי. למעשה, סטודנטים הלומדים בתוכנית הייחודית של התמחות במשפטים ובמינהל עסקים יוכלו לסיים בארבע שנים שני תארים אקדמיים: תואר LL.B במשפטים ותואר M.B.A. במינהל עסקים (עם השלמת עבודה סמינריונית ופרוייקט בשנה החמישית), והכל תוך מילוי כל הדרישות בתוכניות הנ"ל כפי שנקבעו ע"י המועצה להשכלה גבוהה. השתתפות במסלול זה תעניק לסטודנטים הנחה של 10,000 ₪ מהמחיר המלא של לימודי התואר השני, כאשר תשלום מלוא שכר הלימוד עבור לימודי התואר השני במינהל עסקים יתפרש על פני שנתיים (שנה הרביעית והשנה החמישית).
 3.  


מי יכול לבחור בתכנית?

 

 • כל סטודנט שיתקבל ללימודי משפטים יוכל לבחור בתוכנית הייחודית ובלבד שציוני הבגרות שלו טובים. יינתן משקל מיוחד לציונים במתמטיקה ובאנגלית.
 • אם מספר הנרשמים יעלה על מאה בשנה א', ייבחרו מאה מועמדים בעלי הנתונים הטובים ביותר. במהלך השנים יפחת מספר המשתתפים ע"פ הישגיהם בתכנית.


מהו התואר שהתכנית מעניקה?

התואר המשפטי: בוגרי התכנית יזכו לקבלת תואר ראשון LL.B במשפטים.


לימודי מינהל עסקים:

 

 1. בוגרי המסלול במינהל עסקים בשלוש השנים הראשונות יקבלו מהמכללה גליון ציונים המאשר כי סיימו לימודיהם במסלול מינהל עסקים של המיכללה.
 2. מקבץ הקורסים במינהל עסקים שמציעה התכנית בשלוש השנים הראשונות מהווה מקבילה ללימודי השלמה ועקרונות לקראת תואר שני M.B.A. במינהל עסקים, וזאת , כמובן בתנאים של כל מוסד להשכלה גבוהה.
 3. בוגרי התכנית בממוצע ציונים מינימלי של 83 במשפטים, ממוצע ציונים 83 בלימודי מינהל עסקים של תכנית זו וציון 80 בקורסי מבואות רלוונטיים, יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני M.B.A. במסלול שיווק, מימון או בניהול רב תחומי במינהל עסקים במכללה.

 

עלות התוכנית

עלות התוכנית בשלוש השנים הראשונות היא נמוכה: 12,700 ₪ בלבד לכל התוכנית, שתתפרש על שלוש שנות לימודים בנוסף לשכר הלימוד הרגיל בתואר במשפטים.


שכר הלימוד שישלמו התלמידים שיצטרפו לתוכנית בשלוש השנים הראשונות יהיה, בנוסף על שכר הלימוד לתואר משפטי, כדלקמן:


שנה ראשונה-3,900 ₪


שנה שניה-4,300 ₪


שנה שלישית-4,500 ₪


כל הסכומים צמודים למדד, והכל כפי שתקבע ההנהלה.

 


פרישה מהתוכנית במהלך הלימודים

ניתן לעזוב את התוכנית בכל שלב. במקרה זה, עומדת בפני הסטודנטים האפשרות להישאר במסלול המשפטי ולקבל תואר במשפטים עם סיום לימודיהם. הקורסים במינהל עסקים שהסטודנט למד, נבחן וקיבל בהם ציון עובר יכללו בגליון הציונים של לימודי המשפטים. תלמיד שיעדיף לוותר על לימודיו במינהל עסקים יוכל לעשות זאת. במקרה כזה אם הסטודנט השלים לימודיו בלפחות 30 שעות סימסטריאליות בתוכנית ישארו בתוקפם הפטורים שקיבל במסגרת התוכנית ללימודי משפטים.


 

תלמידים הלומדים במסלול הייחודי יקבלו פטור מהקורסים הבאים:

משפט וכלכלה בשנה א'

מבוא לקרימינולוגיה בשנה ב'

מורשת ישראל בשנה ג' וכן פטור מעד שלושה קורסי בחירה משפטיים מתוך ששה קורסי הבחירה שכל סטודנט חייב בהם.

 


מערכת השעות של התוכנית

לימודי משפטים יתקיימו במשך ארבעה ימים בשבוע.

לימודי מינהל עסקים יתקיימו באחד הימים הפנויים.

 

תוכנית במינהל עסקים לתלמידי ביה"ס למשפטים


 

שנה א'

סימסטר א'

1. מושגים במדעי ההתנהגות

2 שעות הרצאה+1 שעה תרגיל

2. מבוא לכלכלה: מיקרו

3 שעות הרצאה+1 שעה תרגיל

3. מבוא למחשבים

 

2 שעות הרצאה


סימסטר ב'

1. מבוא לכלכה: מיקרו

3 שעות הרצאה+1 שעה תרגיל

2. יסודות הניהול

2 שעות הרצאה+1 שעה תרגיל

 

 

 

 


שנה ב'

סמסטר א'

1. מתמטיקה א'

3 שעות הרצאה+1 שעה תרגיל

2. יסודות השיווק

3 שעות הרצאה

 

 


סמסטר ב'

1. מתמטיקה ב'

3 שעות הרצאה+1 שעה תרגיל

 

 

 


שנה ג'

סמסטר א'

2. יסודות מערכות מידע

3 שעות הרצאה

3. סטטיסטיקה למנע"ס 1

3 שעות הרצאה+1 שעה תרגיל

4. יסודות החשבונאות

4 שעות הרצאה

 


סמסטר ב'

1. שימושי מחשב

2 שעות הרצאה

2. יסודות המימון

3 שעות הרצאה+1 שעה תרגיל

3. סטטיסטיקה למנע"ס 2

4 שעות הרצאה

 

לתוכנית הוכנסו שיפורים רבים הן במבנה הקורסים והן בבחירת המרצים, וזאת על מנת להשלים תכנית ברמה הטובה ביותר הנדרשת למשפטנים הלומדים עסקים, וכן כדי לאפשר למעוניינים בכך להמשיך לתואר במינהל עסקים או כתואר ראשון או שני.

 

חזור לעמוד לימודי משפטים

��� ����   ������