חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

דוח פומבי לשנת 2021

דוח פומבי לשנת 2021

תאריך הוצאת הדוח: 24/5/2022
ענף הפעילות: השכלה גבוהה
פילוח הנתונים נעשה לפי מדרג היררכי וחלוקה בין אקדמיה למנהלה כאשר בפילוח זה יש 9 קבוצות.

למידע נוסף כאן