חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

דוח פומבי לשנת 2021

דוח פומבי לשנת 2021

תאריך הוצאת הדוח 24/5/2022
ענף הפעילות : השכלה גבוהה
פילוח הנתונים נעשה לפי מדרג היררכי וחלוקה בין אקדמיה למנהלה כאשר בפילוח זה יש 9 קבוצות

למידע נוסף כאן