חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

לוח זמנים אקדמי​ – שנת הלימודים הנוכחית

  • ראשי
  • לוח זמנים אקדמי​ – שנת הלימודים הנוכחית

לוח תשפ"ב

לוז אקדמי תשפב

שנה

מועד

תאריך עברי

תאריך לועזי

תשפ"ב

תחילת שנה"ל תשפ"ב, סמסטר א'[1]

יום ב', כ"ו בחשוון

1.11.21

חופשת חנוכה

יום ב', כ"ה בכסלו

29.11.21

סיום סמסטר א'- יום לימודים אחרון

יום ב', כ"ט בשבט

31.1.22

חופשת פורים

מיום ד', י"ג באדר ב'

עד יום ו', ט"ו באדר ב'

16.3.22-18.3.22

תחילת סמסטר ב'

יום א', י' באדר ב'

13.3.22

יום לימודים אחרון לפני חופשת פסח

יום ד', י"ב בניסן

13.4.22

יום לימודים ראשון לאחר חופשת פסח

יום א', כ"ג בניסן

24.4.22

יום הזיכרון[2] לשואה ולגבורה

     יום ה', כ"ז בניסן

28.4.22

יום הזיכרון[3] ויום העצמאות

יום ד', ג' באייר

ויום ה', ד' באייר

4.5.22-5.5.22

חופשת חג שבועות

יום א', ו' בסיון

5.6.22

ימי השלמה והכנה לבחינות סמסטר ב'- בכפוף להנחיית סגל בית הספר (בהיעדר השלמות/הכנה, יהיו אלו ימי חופש)

יום ב', כ"א בסיון

ויום ג', כ"ב בסיון

20.6.22-21.6.22

יום אחרון לסמסטר ב'

יום ו', כ"ה בתמוז

24.6.22

תחילת סמסטר קיץ[4]

יום א', כ"ה בתמוז

24.7.22

תשעה באב

יום א', י' באב

7.8.22

תחילת חופשת ראש השנה

יום א', כ"ט באלול

25.9.22

תשפ"ג

יום אחרון לחופשת ראש השנה

 ועד יום ג', ב' בתשרי

27.9.22

חופשת יום כיפור

יום ג', ט' בתשרי

ויום ד', י' בתשרי 

4.10.22-5.10.22

יום אחרון לסמסטר קיץ

יום ו', י"ב בתשרי

7.10.22

          תחילת שנה"ל תשפ"ג, סמסטר א', 1.11.2022

[1] בחלק מהפקולטות יתקיימו ימי היכרות והתמצאות לתלמידי שנה א' קודם לתחילת שנת הלימודים. הודעה על כך תישלח בהתאם לצורך ממזכירות הפקולטה.

[2] בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה יסתיימו הלימודים בשעה 18:00. ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, תתקיים עצרת זיכרון, בין השעות 10:00-11:00. 

בשעה זו לא יתקיימו לימודים.

[3] בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל תתקיים עצרת זיכרון בין השעות 11:00-12:00 ויסתיימו הלימודים בשעה 18:00.

[4] סמסטר קיץ יהיה בטווח התאריכים שצוינו לעיל (24.7-7.10), אך משכו משתנה בהתאם למסלול הלימודים.

כמו כן, ייתכנו בחינות גם במהלך סמסטר קיץ.