חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

לוח זמנים אקדמי – שנת הלימודים הבאה תשפ"ד

 • ראשי
 • לוח זמנים אקדמי – שנת הלימודים הבאה תשפ"ד

לוח זמנים אקדמי – שנה"ל תשפ"ד, 2023-2024

 

תחילת סמסטר א'*   יום א', ז' חשוון תשפ"ד, 22.10.2023
חופשת חנוכהיום א', כ"ז כסליו תשפ"ד, 10.12.2023
היום האחרון לסמסטר א'יום א', י״א שבט תשפ"ד, 21.1.2024
תחילת סמסטר ב'יום א', ט״ז אדר תשפ"ד 25.2.2024
חופשת פורים

מיום ה', י"א אדר תשפ"ד 21.3.2024

ועד יום ב', ט"ו אדר תשפ"ד 25.3.2024 (כולל)

יום אחרון ללימודים לפני חופשת פסחיום ו', י"א ניסן תשפ"ד 19.4.2024
יום ראשון ללימודים לאחר חופשת פסחיום ג', כ"ב ניסן תשפ"ד 30.4.2024
יום הזיכרון ויום העצמאותמיום ב', ה' אייר תשפ"ד 13.5.2024
ועד יום ג', ו' אייר תשפ"ד 14.5.2024

יום אחרון לסמסטר ב׳

(חופשת חג שבועות בתוך חופשת הסמסטר)

יום ב', ד' סיון תשפ"ד 10.6.2024
תחילת סמסטר קיץ* (ראה הערה מס׳ 4)יום א', ח' תמוז תשפ"ד 14.7.2024
תשעה באביום ג', ט' באב תשפ"ד 13.8.2024
יום אחרון לסמסטר קיץ*יום שישי, י' אלול תשפ"ד 13.9.2024

תחילת שנת הלימודים תשפ"ה 3.11.2024

הערות חשובות:

 1. פתיחת שנה– בחלק מבתי הספר יתקיימו ימי היכרות והתמצאות לתלמידי שנה א' בשבוע שלפני תחילת שנה או בשבוע שלפניו. הודעה תצא מהמזכירות.
 2. בכל סמסטר יינתנו שיעורי השלמה פרונטליים או מקוונים במידת הצורך.
 3. בסמסטר ב':
  – בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה הלימודים יסתיימו בשעה 18:00.
  – ביום הזיכרון לשואה ולגבורה תתקיים עצרת זיכרון בין השעות 10:00-11:00. בשעה זו לא יתקיימו לימודים.
  – בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל תתקיים עצרת זיכרון בין השעות 11:00-12:00. בשעה זו לא יתקיימו לימודים ויסתיימו הלימודים בשעה 18:00.
 4. סמסטר קיץ יהיה בתוך טווח התאריכים שצוינו לעיל, אך משכו משתנה בהתאם למסלול הלימודים.
  ייתכנו בחינות גם במהלך סמסטר קיץ.
  – בערב תשעה באב יסתיימו הלימודים בשעה 16:00.