חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

לוח זמנים אקדמי – שנת הלימודים תשפ"ג

 • ראשי
 • לוח זמנים אקדמי – שנת הלימודים תשפ"ג
לוז אקדמי תשפג

לוח זמנים אקדמי – שנה"ל תשפ"ג, 2022-2023

תחילת סמסטר א'*

   יום ד', ח' חשוון תשפ"ג, 2.11.2022

חופשת חנוכה

יום ב', כ"ה כסליו תשפ"ג, 19.12.2022

היום האחרון לסמסטר א'

יום ג', ט' שבט תשפ"ג, 31.1.2023

תחילת סמסטר ב'

יום ד', ח' אדר תשפ"ג 1.3.2023

חופשת פורים

מיום ב', י"ג אדר תשפ"ג 6.3.2023

 ועד יום ד', ט"ו אדר תשפ"ג 8.3.2023 (כולל)

יום אחרון ללימודים לפני חופשת פסח

יום ב', י"ב ניסן תשפ"ג 3.4.2023

יום ראשון ללימודים לאחר חופשת פסח

יום ה', כ"ב ניסן תשפ"ג 13.4.2023

יום הזיכרון ויום העצמאות

מיום ג', ד' אייר תשפ"ג 25.4.2023
ועד יום ד', ה' אייר תשפ"ג 26.4.2023

חופשת חג שבועות

מיום ה', ה' סיון תשפ"ג 25.5.2023
ועד יום א', ח' סיון תשפ"ג 28.5.2023 (כולל)

יום אחרון לסמסטר ב' *
(בנוסף יינתנו שיעורי השלמה פרונטליים או דיגיטליים בהתאם לקורס)

יום ד', כ"ה סיון תשפ"ג 14.6.2023

תחילת סמסטר קיץ*

יום א', ה' אב תשפ"ג 23.7.2023

תשעה באב

יום ה', ט' באב תשפ"ג 27.7.2023

חופשת ראש השנה

מיום שישי כ"ט אלול תשפ"ג 15.9.2023

עד יום א', ב' תשרי תשפ"ד 17.9.2023 (כולל)

יום אחרון לסמסטר קיץ*

יום שישי, ז' תשרי תשפ"ד 22.9.2023

תחילת שנת הלימודים תשפ"ד 22.10.2023

הערות חשובות:

 1. פתיחת שנה– בחלק מבתי הספר יתקיימו ימי היכרות והתמצאות לתלמידי שנה א' בשבוע שלפני תחילת שנה או בשבוע שלפניו. הודעה תצא מהמזכירות.
 2. בכל סמסטר יינתנו שיעורי השלמה פרונטליים או מקוונים במידת הצורך.
 3. בסמסטר ב':
  – בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה הלימודים יסתיימו בשעה 18:00.
  – ביום הזיכרון לשואה ולגבורה תתקיים עצרת זיכרון בין השעות 10:00-11:00. בשעה זו לא יתקיימו לימודים.
  – בערב יום הזיכרון לחללי צה"ל תתקיים עצרת זיכרון בין השעות 11:00-12:00. בשעה זו לא יתקיימו לימודים ויסתיימו הלימודים בשעה 18:00.
 4. סמסטר קיץ יהיה בתוך טווח התאריכים שצוינו לעיל, אך משכו משתנה בהתאם למסלול הלימודים.
  ייתכנו בחינות גם במהלך סמסטר קיץ.
  – בערב תשעה באב יסתיימו הלימודים בשעה 16:00.