חותמת מקום ראשון בסקר שביעות רצון הסטודנטים
netanya_mobile_navlogo

קליניקות משפטיות

קליניקות משפטיות

החלה ההרשמה לשנת תשפ"ג

הרישום יסתיים ביום 20.5.22

הסבר

טופס רישום לקליניקות תשפ"ג

המכללה האקדמית נתניה שמה דגש על תרומה לקהילה ועל לימוד מעשי של הסטודנטים למשפטים בצד הלימוד האקדמי. השתתפות בקליניקות משלבת את שני הדברים. הסטודנטים חווים התנסות מעשית המקנה להם ניסיון ומיומנות תוך כדי סיוע לאוכלוסיות הנזקקות לכך. במכללה האקדמית נתניה מתקיימות קליניקות הדורשות מהסטודנטים לקיים פעילות מעשית מחוץ לכותלי המכללה בנוסף לשיעורים האקדמיים, וכן סדנאות ללימוד גישור המקנות תעודת מגשר למסיימים אותן בהצלחה.

כל סטודנט רשאי להשתתף במהלך לימודיו בקליניקה מעשית אחת (למעט במקרים חריגים ועל פי אישור מראש), ובנוסף בסדנת גישור. ההשתתפות בקליניקות ובסדנת הגישור תלויה בעמידה בתנאי הקבלה, ההחלטה על הקבלה נתונה למנחים ואינה ניתנת לערעור. יש לקחת בחשבון כי מספר המקומות מוגבל. הקליניקות המעשיות מתמשכות בדרך כלל על פני שנת לימודים מלאה – בהתאם למפורט בהמשך, ביחס לכל אחת מהקליניקות, ואילו הסדנאות לגישור הינן סמסטריאליות. כאמור, כל סטודנט יוכל להשתתף בקליניקה אחת בלבד במהלך שנת הלימודים, אולם, מאחר וקבלתו אינה מובטחת, ניתן להירשם למספר קליניקות על פי דירוג סדר עדיפויות, כך שאי קבלה לקליניקה בעדיפות הראשונה תאפשר שקילת מועמדותו של הסטודנט לקליניקות אחרות שבחר, ובמידה ויוותרו בהן מקומות פנויים. סטודנט שיתקבל לקליניקה או לסדנת גישור ויחתום על התחייבות להשתתף בה – 

לא יוכל לפרוש ממנה ויחוייב להשתתף בה תוך מילוי כל חובותיו על הצד הטוב ביותר. פתיחת כל אחת מהקליניקות מותנית ברישום של מספר משתתפים מספק. השיעורים בקליניקות השונות מתקיימים ככלל בימי רביעי.

הוראות הרשמה:

  1. מילוי טופס הרישום לקליניקות- בו יש לסמן את הקליניקה אליה ברצונכם להירשם. אם ברצונכם לציין אפשרויות נוספות יש לפרט את סדר העדיפויות.                           ניתן לסמן עד 3 עדיפויות.
  2. צירוף גיליון ציונים וקורות חיים לטופסי ההרשמה וכן מכתבי המלצה במידה וקיימים.
  3. הגשת הטפסים פיזית במזכירות בית הספר למשפטים או שליחתם באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: Lc@netanya.ac.il

פירוט הקליניקות:

* פתיחת הקליניקות השונות, מותנית במספר הנרשמים אליהן.