קמפוס ירוק

במכללה האקדמית נתניה הוקמה "מועצה ירוקה" קמפוסית שבראשה נשיא המכללה, פרופ' צבי ארד וכוללת את הנציגים הבאים, ע"פ דרישות מסמך העקרונות להסמכה ל"קמפוס ירוק" של המשרד להגנת הסביבה:

הקצאת שעות לימוד איכות הסביבה לסטודנטים במכללה

המכללה האקדמית נתניה מאפשרת לסטודנטים לבחור בלימודי איכות סביבה במספר מסגרות:
 1. במסגרת בית הספר למשפטים ניתן כקורס בחירה לתלמידי תואר ראשון במשפטים, הקורס השנתי "דיני איכות הסביבה" בהיקף של 4 נקודות זכות אקדמיות. הקורס קיים במכללה מזה כעשר שנים, והוא חושף בפני הסטודנטים את החקיקה הסביבתית בישראל, הבסיסית והחדישה, על רקע ההתפתחויות העולמיות בנושאי הגנת הסביבה.
 2. במסגרת בית הספר למשפטים ניתן קורס "גישור סביבתי", המזכה את בוגריו בתעודת מגשר מטעם משרד המשפטים.המדובר בקורס סמסטריאלי, בהיקף של 2 נקודות זכות אקדמיות, והוא מועבר פעמיים בשנה, הן בסמסטר א' והן בסמסטר ב'. הקורס נותן בידי הסטודנטים כלים להתמודדות בדרך של גישור, עם קונפליקטים סביבתיים.
 3. בשנת הלימודים הבאה (תשע"ב), אישרה ועדת ההוראה של המכללה, קורס חדש נוסף שיפתח לתלמידי בית הספר למשפטים בנושא "סביבה ועסקים", בהיקף של 4 נקודות זכות אקדמיות. הקורס ידון בניהול הסיכונים הסביבתיים בעולם העסקי, ויחשוף את הסטודנטים להיבטים המשפטיים והכלכליים של התופעה.
 4. המועצה להשכלה גבוהה אישרה למכללה בימים אלו, פתיחתה של התמחות בניהול משאבי טבע וסביבה, לתואר שני במנהל עסקים. תכנית ההתמחות הוכנה בתיאום עם צוות המשרד להגנת הסביבה (בראשותה של גב' גלית כהן סמנכ"לית בכירה לתכנון ופיתוח בר קיימא שמונתה על ידי השר להגנת הסביבה כאשת הקשר למכללה), וזכתה לשבחים מטעם בוחני המל"ג, בהיותה חדשנית ויחודית, ובהדגישה את ההיבטים הפרקטיים של הגנת הסביבה בניהול עסקים מודרני ובר קיימא.

פרויקט סביבתי קהילתי מתמשך

את הפרויקט הקהילתי מוביל המרכז להגנת הסביבה של המכללה, באמצעות סטודנטים שמבצעים את פעילותם במסגרת 2 נקודות זכות אקדמיות, בהיקף של 60 שעות שנתיות, או במסגרת מלגה מיוחדת מטעם פסגות מרכז הצעירים של עיריית נתניה בהיקף של 130 שעות שנתיות.

השנה נבחר פרויקט קהילתי סביבתי בשיתוף עם עיריית נתניה (האגף לאיכות הסביבה) ועם שני בתי ספר בשכונת קריית השרון (חטיבת הביניים אורט יד ליבוביץ ובית הספר היסודי תשר"י) ובשיתוף ועד תושבי שכונת קריית השרון. הפרויקט התמקד בנושא "שימור מול פיתוח", ועסק במאבק לשימור חורשת הסרג'נטים שבתוך השכונה.
 
במסגרת הפרויקט הדריכו הסטודנטים את תלמידי בתי הספר בנוגע להיבטים השונים של הקונפליקט המאפיין משאבי טבע וסביבה רבים במדינה, חשפו בפניהם את הזוית המשפטית והציבורית של הנושא ושמעו מהתושבים שניהלו את המאבק למען שימור החורשה על סיפור המורשת ועל מגוון המינים היחודיים של המקום.
אירוע השיא של הפעילות הקהילתית היה משפט מבויים שבו טענו תלמידי בתי הספר, בהנחיית הסטודנטים, העידו עדים מתושבי השכונה, וניתן פסק דין על ידי הרכב בראשותו של דיקאן בית הספר למשפטים.

שימוש מושכל במשאבים
 
 1. חסכון בחשמל
  השוואת נתוני צריכת חשמל הנצרך במכללה, בשנים 2008-2010, מצביעה על ירידה משמעותית בצריכת החשמל במכללה.
  בשנת 2009, נרשמה ירידה בהוצאות בגין צריכת החשמל בשיעור של כ-3% בהשוואה לשנת 2008.
  בשנת 2010 נרשמה ירידה בהוצאות בגין צריכת החשמל בשיעור של כ-13% בהשוואה לשנת 2009.
  בסה"כ צריכת החשמל במכללה בשנים 2008-2010  היא במגמה של ירידה משמעותית.

בהשוואה נתוני הצריכה בקוט"ש בחודש אפריל בשלוש השנים האחרונות עולה כי בשנת 2011 היתה צריכת החשמל במכללה מחצית מהצריכה בחודש אפריל 2009, ונרשמה ירידה של כ-25% ביחס לצריטכה באפריל אשתקד.

צפוי שבשנת 2011 צריכת החשמל במכללה תמשיך להראות מגמת ירידה וזאת בשל חסכון נוסף באנרגיה שיתקבל עם התקנתו של ציוד חדשני נוסף במהלך שנה זו להתיעלות אנרגטית.
ראוי לציין כי כחלק ממדיניות ההתיעלות האנרגטית שמוביל מנהל התפעול במכללה, הותקנה במכללה תכנית לויסות מיזוג האויר, הותקנה תאורה חסכונית בכיתות הלימוד (השלמתה צפויה עד סוף שנת 2011), הותקנו גלאים בכיתות.

 1. איסוף פסולת, פינוי ומיחזור
  במכללה מותקנים מיכלים לאיסוף נייר לצורך פינוי ל"אמניר", אישור פינוי פסולת הנייר מצורף כנספח ד'6.
  כמו כן, מותקנים במספר מוקדים במכללה מיכלים לאיסוף לבקבוקי פלסטיק, אישור על התקשרות עם תאגיד אל"ה מצ"ב כנספח ד7.
  בנוסף, הטונרים במדפסות ובמכונות השכפול במכללה ממוחזרים, מצ"ב אישור על התקשרות עם חברת קרן לייזר למחזור הטונרים כנספח ד'8.
  אישור על איסוף שמנים למחזור בקפיטריה של המכללה מצ"ב כנספח ד'9.

 2. חסכון בנייר
  המכללה, באמצעות הקמת אתרי אינטרנט לכל הקורסים הנלמדים במכללה, צמצמה באופן משמעותי את כמויות החומר המצולם. כל חומרי הלימוד זמינים לסטודנטים באתרי הקורסים. בחלק מהקורסים מוגשים גם התרגילים והעבודות באמצעות מערכת המידע האישי.

 3. שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה
  הופסק השימוש בכוסות קלקר במכללה ועברנו לשימוש בכוסות קרטון ממוחזר וכלים רב פעמיים.
  מצ"ב אישור על התקשרות לרכישת כוסות קרטון ממוחזרים כנספח ד'10.

 4. חיסכון במים
  בכל הברזים במכללה הותקנו חסכמים.
  מצ"ב אישור על רכישת חסכמים באופן שוטף מצ"ב כ
  נספח ד'11.

 5. חיסכון בנסועה ועידוד תחבורה ציבורית ואופניים
בחניון המכללה הוקצו מקומות חנייה לאופניים.
כמו כן המכללה מעודדת בפרסומיה את השימוש ברכבת כאחת מהדרכים להגיע למכללה.תחנת הרכבת סמוכה למכללה כ-10 דקות.
בקמפוס הוקמו שני מבנים של מעונות  סטודנטים ומתוכנן מבנה נוסף.
מיותר לציין כי מבנים אלו מאפשרים חסכון בהוצאות דלק שכן הסטודנטים מתגוררים בקמפוס.

 

נציגים:

 

נציגים אקדמיים מהמכללה:
 1. פרופ' סיני דויטש – דיקאן בית הספר למשפטים
 2. עו"ד ציפי איסר איציק – ראש המרכז להגנת הסביבה

נציגים מהנהלת המשק של המכללה:
 1. מר גיל רשף – מנכ"ל המכללה
 2. מר דב פיקסלר – מנהל תפעול המכללה

סטודנטים:
 1. גב' שי יצחק – סטודנטית למשפטים, המרכז להגנת הסביבה
 2. מר ברק פרי – סטודנט למשפטים, המרכז להגנת הסביבה
 3. מר חי עטיה – אגודת הסטודנטים
 4. מר שי גולן – יו"ר אגודת הסטודנטים

נציגי עיריית נתניה:
 1. מר מיכה בראל – מנהל אגף איכות הסביבה, עיריית נתניה
 2. עו"ד מלכה נוסל – חברת מועצה העיר נתניה וחברת ועדת איכות הסביבה העירונית
 3. גב' מרינה אלישע – אגף איכות הסביבה, עיריית נתניה

 

 

 מציג סרט

 
שלח לחבר   להדפסה