לקוויי למידה

בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין הרשום במדריך ההרשמה למועמדים לשנת הלימודים הרלוונטית ו/או הרשום בידיעון בית הספר הספציפי הרלוונטי לאותה שנת לימודים, יש להסתמך על הרשום במדריכים הנ"ל
 
 
המכללה האקדמית נתניה מאפשרת לסטודנטים לקוויי למידה לעשות אבחון במכללה ע"י מאבחנת מקצועית.

לפרטים יש לפנות לגב' גלית צרור במזכירות הכללית בטלפון או במייל.

טל': 8607708 - 09

מייל:  galittz@m.netanya.ac.il
 
 
��� ����   ������