תקנון מניעת הטרדה מינית

בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין הרשום במדריך ההרשמה למועמדים לשנת הלימודים הרלוונטית ו/או הרשום בידיעון בית הספר הספציפי הרלוונטי לאותה שנת לימודים, יש להסתמך על הרשום במדריכים הנ"ל

 

תקנון למניעת הטרדה מינית - לחץ כאן

 

תקנון למניעת הטרדה מינית - חוק נספח 1

   
 תקנון מניעת הטרדה מינית - חוק נספח 2
 
 
תקנון מניעת הטרדה מינית בערבית - الصحافة العربية
 
תקנון מניעת הטרדה מינית באנגלית - For English
  המכללה האקדמית נתניה פועלת למען סביבת לימודים ועבודה חופשיים מהטרדה מינית.
  המכללה האקדמית נתניה רואה בחומרה רבה כל הטרדה מינית, התנכלות על רקע הטרדה מינית, ותעשה כל שביכולתה על מנת למנעם במסגרת פעילות המכללה.
   
   
  נשיאות המכללה מינתה, מטעמה, את האחראים הבאים, לטיפול  בתלונות בדבר הטרדה מינית:
   
  1.      נציבת קבילות  
  פרופ' ענת פירסט , דיקן ביה"ס לתקשורת           
  טלפון: 09-8607798  מייל: 
  d_first@netvision.net.il   

  2.      "הגורם המוסמך" כאשר הנילון נמנה על הסגל האקדמי:           
  פרופ' ענת פירסט,  דיקן ביה"ס לתקשורת     
  טלפון: 09-8607798  מייל: 
  d_first@netvision.net.il          

  3.      "הגורם המוסמך" כאשר הנילון נמנה על הסגל המנהלי והטכני 
  גב' מיכל קופלר, ראש לשכת מנכ"ל       
  טלפון: 09-8607809  , michalko@netanya.ac.il

  4.      "הגורם המוסמך" כאשר הנילון הוא סטודנט:     
  ד"ר מיכל הורוביץ, ביה"ס למשפטים
  טלפון: 09-8607726 ,  michalhor@bezeqint.net 
   
  *בנוסף פועלת במכללה וועדה למניעת הטרדה מינית שחבריה הם :
  פרופ' ענת פירסט, דיקן ביה"ס לתקשורת – ראש הוועדה.
  ד"ר מיכל הורוביץ, ביה"ס למשפטים
  גב' מיכל קופלר, ראש לשכת מנכ"ל
   
   
��� ����   ������