תקנון מניעת הטרדה מינית

בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין הרשום במדריך ההרשמה למועמדים לשנת הלימודים הרלוונטית ו/או הרשום בידיעון בית הספר הספציפי הרלוונטי לאותה שנת לימודים, יש להסתמך על הרשום במדריכים הנ"ל

 

תקנון למניעת הטרדה מינית - לחץ כאן

 

תקנון למניעת הטרדה מינית - חוק נספח 1

   
 תקנון מניעת הטרדה מינית - חוק נספח 2
 
 
תקנון מניעת הטרדה מינית בערבית - الصحافة العربية
 
תקנון מניעת הטרדה מינית באנגלית - For English
  המכללה האקדמית נתניה פועלת למען סביבת לימודים ועבודה חופשיים מהטרדה מינית.
  המכללה האקדמית נתניה רואה בחומרה רבה כל הטרדה מינית, התנכלות על רקע הטרדה מינית, ותעשה כל שביכולתה על מנת למנעם במסגרת פעילות המכללה.
   
   
  נשיאות המכללה מינתה, מטעמה, את האחראים הבאים, לטיפול  בתלונות בדבר הטרדה מינית:
   
  1.      נציב קבילות   :
  ד"ר  תמר שולץ , סגנית הדיקן ביה"ס למדעי ההתנהגות           
  טלפון: 09-8607741  מייל:
  tamishu@netanya.ac.il   

  2.      "הגורם המוסמך" כאשר הנילון נמנה על הסגל האקדמי:           
  פרופ' ברנרד פינצו'ק,            המשנה לנשיא ורקטור        
  טלפון: 09-8607743  מייל:
  berny@netanya.ac.il          

  3.      "הגורם המוסמך" כאשר הנילון נמנה על הסגל המנהלי והטכני  -
  מר גיל רשף, מנהל המכללה.       
  טלפון: 09-8607809  , gilr@m.netanya.ac.il


  4.      "הגורם המוסמך" כאשר הנילון הוא סטודנט:     
  ד"ר מיכל הורוביץ, ביה"ס למשפטים
  טלפון: 09-8607726 ,  michalhor@bezeqint.net 
   
  *בנוסף פועלת במכללה וועדה למניעת הטרדה מינית שחבריה הם :
  ד"ר תמר שולץ , סגנית הדיקן ביה"ס למדעי ההתנהגות – ראש הוועדה.
  פרופ' ברנרד פינצ'וק, המשנה לנשיא ורקטור
  ד"ר מיכל הורוביץ, ביה"ס למשפטים
  גב' אורנה שליסר, ראש לשכת הנשיאות
   
   
��� ����   ������