משלחת קנדית באקדמית נתניה

 

 ללא כותרת [1]

 
search

חיפוש חדשות

תחום חדשות:

מתאריך:

בחר תאריך מתוך לוח השנה.

עד תאריך:

בחר תאריך מתוך לוח השנה.

 

תחום חדשות:

 

 

 

שם מחבר: 

 03/05/2018 //   


חתימת הסכם שיתוף פעולה בין האקדמית נתניה לאוניברסיטת מונטראל

ב 3.05.2018, משלחת פרופסורים מאוניברסיטת מונטראל, ובראשה הפרופסור גיא לפברה, הרקטור ליחסים בינלאומיים ולפרנקופוניה, התקבלה במכללה האקדמית נתניה על ידי נשיא המכללה, פרופסור הכט, רקטור המכללה פרופסור פינצוק, דיקן הפקולטה למשפטים פרופסור דויטש, ויו"ר הקמפוס הפרנקופוני,
גב' קלוד גרונדמן ברייטמן.
בתום הפגישה, הסכם נחתם בין שני המוסדות, הסכם שמאפשר שיתוף פעולה שיבוא לידי ביטו  בניידות סטודנטים ופרופסורים, בכנסים ובמחקרים בין ביתר בתחומי המשפט, במנהל עסקים, בחדשנות ובאיכות הסביבה.
אחרי ההסכמים שנחתמו בעבר עם אוניברסיטת נאנסי, ניס סופיה אנטיפוליס ופריס דופין, אוניברסיטת מונטראל היא המוסד האקדמי הפרנקופוני הרביעי, שישתף פעולה עם האקדמית נתניה.
שיתוף הפעולה החדש, שביוזמת גב' קלוד גרונדמן-ברייטמן, יפתח אופקים חדשים לפעילות הבינלאומית של האקדמית נתניה ויוכל לתרום רבות לסטודנטי המכללה.

שלח לחבר   להדפסה