מייסדים ובעלי תפקידים

 
במכללה האקדמית נתניה פועלים בעלי תפקידים בכירים מהאקדמיה הישראלית ומשרתי ציבור בכירים למען קידום המכללה אל הרמות הלימודיות הגבוהות בישראל. 33 חברים מכהנים בחבר הנאמנים של המכללה בינהם שלושת חברי מועצת המייסדים, פרופ' צבי ארד, פרופ' סיני דויטש, המשמש משנה לנשיא ודיקן בית-הספר למשפטים ופרופ' ברנרד פינצ'וק, המשמש רקטור ומשנה לנשיא. ראוי לציין את יו"ר חבר הנאמנים הראשון וחבר כבוד: פרופ' אפרים קציר - ז"ל - מכון ויצמן, הנשיא הרביעי של מדינת ישראל.
 
צחי רדיאנו 
 
מר צחי רדיאנו
 מנכ"ל המכללה
 
  
 
 
 
 
��� ����   ������