הווי הקמפוס

 

 גלרית הגלריות

 
  הפנינג פתיחת שנה"ל תשע"ה

  הפנינג פתיחת שנה"ל תשע"ה

  הבדרן קובי מימיון במכללה

  הבדרן קובי מימיון במכללה

  יום הסטודנט 2009

  יום הסטודנט 2009

  יום הסטודנט

  יום הסטודנט