מעבדות המחשוב

המכללה האקדמית בנתניה משלבת מקצועיות חסרת פשרות, עם כיתות לימוד מתקדמות, יחס אישי לכל סטודנט, מעבדות מחשבים, אולפני טלוויזיה ורדיו, אודיטוריום מרשים, ספריה עשירה ועוד...
 
כל התשתיות הפיסיות במכללה, גם מערך המחשוב משרת את כל בתי הספר של המכללה. הסטודנטים בבית הספר מבלים שעות רבות במעבדות המחשבים, ומבצעים את המשימות המוטלות עליהם. חלק מהשיעורים מועברים במעבדות המחשבים, כדי לאפשר לכל סטודנט להשתמש במחשב תוך כדי השיעור (בכל הכיתות במכללה יש מחשב ומערכת תצוגה, לשימושו של המרצה, אבל אין מחשב לכל סטודנט).
 
במכללה יש 5 מעבדות לשימוש כלל הסטודנטים, ובהן מותקנים 150 מחשבים. כמובן שההסדרים במעבדות מאפשרים לכל סטודנט לעבוד בנוחות מוחלטת ככל שיחפוץ. ברור שסטודנט יכול גם להביא את המחשב האישי שלו, וליהנות מכל שרותי התיקשוב של המכללה, באמצעות המחשב שלו.
 
כל חמשת המעבדות משרתות את הסטודנטים. המעבדות עומדות לרשות הסטודנטים בכל ימות השבוע, עד שעות הערב המאוחרות (כמובן שבימי שישי, המכללה נסגרת לפני כניסת השבת). כאמור, בכל המעבדות יש 150 מחשבים, וכל הדרוש לשימוש נוח בהם, כולל, כמובן, שולחנות וכסאות.
להלן פרוט שמות המעבדות ומספר המחשבים השמישים במהותה:

סמסטר ב' תשע"ח
 
מעבדה 1301
יום
שם השיעור 
משעה
עד שעה
א
סיכוני חיים - ביטוח ג' , מירב דהאן
16:30
19:00
א
סיכוני חיים - ביטוח ג' , מירב דהאן
19:00
20:30
ב
SPSS תקש'ב
16:45
17:45
ב
בסיסי נתונים מער' מידע ב, שקד
18:00
20:15
ג
מחקר יישומי ה.ארגונית ,שרוני
13:45
16:00
ד
משוריין לבנקאות 14/3, 2/5 , 14/3
16:30
20:00
ה
סדנת ניהול תקש'ב, אבישי
09:30
10:30
מעבדה 1303
יום
שם השיעור 
משעה
עד שעה
א
מנע"ס ב' ,שרוני SPSS 
08:00
10:30
א
שיטות מחקר - מנע"ס ב,שרוני
10:45
13:15
א
ניתוח מער' מ"מ ב, קאופמן
15:15
16:45
א
18:15
19:45
א
שימושי מחשב מער מידע, יפה
20:00
21:00
ב
מבוא למחשבים בנק' יפה
09:15
12:15
ב
ארגון המחשב מ"מ א, דוכן
15:00
16:30
ב
תכנות למכשירים סלולריים מ"מ ג' ,קגן
16:30
19:00
ג
תכנות, צרפתי מ.המחשב א,
09:30
11:00
ג
תכנות פרוצדורלי מ.המחשב, ירון
19:15
20:45
ד
שיטות מחקר בשיווק גיל שרוני
18:30
20:30
ה
תכנות ברשת מער' מידע ב, תמיר36
16:30
19:00
ה
תכנות ברשת מער' מידע , דטכן36
19:15
20:45
ו
מימון באקסל בנק'ג, דודי
08:00
09:30
מעבדה 1304
יום
שם השיעור 
משעה
עד שעה
א
ניתוח מער' מ"מ ב, קאופמן
16:30
18:00
א
ניהול פרוייקטים בתוכנה מער' מידע,דניאל
18:15
21:00
ב
מבוא למחשבים מנע"ס+בנקאות,ארד
10:00
13:00
ב
יסודות מער' מידע מנע"ס, ארד
13:15
15:45
ב
יסודות מער' מידע מנע"ס ב', ארד
16:00
18:30
ב
ארגון המחשב מ"מ א, דוכן
19:00
20:30
ג
שימושי מחשב, מנע"ס א, ארד
16:00
19:00
ג​ תכנות מונחה מ.המחשב, ירון​ 19:15​ 20:45​
ד
יסודות מערכות מידע 42 שלמה ארד,
08:30
10:30
ד
פרחי הייטק סדנה (רשות) 55
16:30
18:30
ד
שיטות מחקר בשיווק גיל שרוני 60 סטוד
18:30
21:00
ה
תכנות מ"מ א, ירון
13:00
14:30
ה
משוריין לבחינות
15:30
18:30
ה
תכנות מונחה מ"מ א' ,ירון
19:15
20:45
ו תכנות ב' מער' מידע א', תמיר 08:00 10:30
עסקאות
יום
שם השיעור 
משעה
עד שעה
א
ביטוח- זיו רייך
16:00
21:00
 
��� ����   ������