הורדת טפסי הרשמה

לביצוע תהליך הרישום למכללה האקדמית נתניה על המועמד לשלוח באמצעות הדואר את הפריטים הבאים :
  1. טופס רישום מלא וחתום.
  2. אישור על תשלום דמי רישום
  3. תמונת פספורט אחת.
  4. צילום העמוד בתעודת הזהות הכולל שם ומספר זהות.
  5. תעודות על השכלה (בגרות,תואר ראשון וכו').
  6. צילום תעודת שיחרור / פטור / דחית שירות / שירות לאומי.
 

 
***
 
***

 
 
 
 
��� ����   ������