מלגה לבוגרי המכינה הקדם אקדמית של המכללה

2500 ש"ח מלגה לבוגרי המכינה הקדם אקדמית 
 
בוגרי המכינה הקדם אקדמית של המכללה שיתקבלו ללימודים במסגרת האקדמית יזוכו במלגה בסך 2,500 ₪ בשנת הלימודים הראשונה.
 
��� ����   ������