מלגת פרויקט מצויינות

המכללה מקיימת פרויקט כיתת מצוינות לסטודנטים מצטיינים, ואשר במסגרתו הסטודנט משתלב החל משנת לימודיו השלישית בפרויקט בחברות מובילות במשק הרלוונטיות לתחום לימודיו, ואשר מממנת בשיתוף המכללה מלגת לימודים. לפרטים ניתן לפנות למזכירות החוג הרלוונטית.
 
  • אין כפל מלגות
��� ����   ������