הלוואות לסטודנטים

לשם הסדרת הלוואות נוחות לשכר הלימוד ניתן לפנות למספר בנקים באמצעות סניפים בנתניה, טפסים של קרן ההלוואות ומלגות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה מטעם משרד החינוך והתרבות ניתן לרכוש בחנות הספרים של המכללה. הלוואות אלה מוחזרות לאחר גמר הלימודים.
��� ����   ������