מלגות סטודנטים בני העיר נתניה

7.5% מלגה מטעם עיריית נתניה לסטודנטים תושבי העיר
 
מלגה הניתנת מטעם עיריית נתניה בשיעור 7.5%. הקריטריונים המזכים במלגה נקבעים ע"י העירייה. קריטריון יסודי הוא להיות רשום במרשם האוכלוסין, ולגור בעיר נתניה לפחות ב – 5 השנים האחרונות.
 

 

 

��� ����   ������