מלגות לשני בני זוג או בני משפחה מדרגה ראשונה

5% מלגה לזוגות ובני משפחה
 
שני בני זוג או בני משפחה מדרגה ראשונה הלומדים יחד במסלול האקדמי של המכללה, זכאים למלגה בשיעור 5% לכל סטודנט.
 
��� ����   ������