מלגות לנרשמים מצטיינים

מועמדים חדשים לתשע"ז אשר ממוצע הבגרות שלהם 100 ומעלה וציונם בפסיכומטרי מעל 700 נקודות, יזכו במלגה בגובה 50% בשנה א'. בשנים ב' ו- ג' קבלת המלגה מתנת בממוצע ציונים 85 ומעלה.  
��� ����   ������