מלגה לתואר B.A בתקשורת

מלגה בסך 9,000 ₪ לשנה א' למועמד שיתקבל וישלם מקדמה עד לחודש 3/16.
בשנים ב' ו- ג' קבלת המלגה מותנת בממוצע ציונים 88 ומעלה.
��� ����   ������