שכר לימוד תשע"ד

 

בפרק זה מובאות הנחיות לתשלומי שכר הלימוד לשנת תשע"ד. יש לקרוא את ההוראות ואת ההסברים בעיון. תשלומי שכר הלימוד לתלמידים ותיקים מתבססים מדי שנה על חוברת המידע לשנה הרלוונטית עם התאמות המתפרסמות בחוזר ההנהלה.
 
מען לפונים בכתב: מדור שכ"ל, המכללה האקדמית נתניה,
רחוב האוניברסיטה 1, קרית יצחק רבין, נתניה 42365.
 
קבלת קהל: בימים א' - ה', בין השעות 12:00-10:30 ובין 16:00-14:30.
טלפון: 09-8607822 , 09-8607718 , 1-800-225-771 - שלוחה 3, פקס: 09-8607719.
 
שכר הלימוד לשנת תשע"ד

שכר הלימוד בבתי-הספר של המכללה האקדמית נתניה הינו שכר לימוד שנתי, ואינו תלוי במספר שעות הלימוד או במספר הקורסים אליהם רשומים הסטודנטים.

 
שכר הלימוד והתשלומים הנלווים לשנת הלימודים תשע"ד הם כדלקמן:
 מגמת לימוד
שכר לימוד לשנה
(צמוד למדד 3/12)
מספר תשלומים בשנה"ל
מינימום תשלום
לימודי תואר שני
משפטים (LL.M.)
שכר לימוד אוניברסיטאי
13,600 ₪
 
מקדמה + 5
200%
 
לימודי תואר שני
תקשורת (M.A.)
27,800 ₪
מקדמה + 8
200%
 
לימודי תואר שני
התנהגות ארגונית (M.A.)
27,300 ₪
מקדמה + 8
200%
 
54,700 ₪
לכל התואר
מקדמה + 15
100%
 
 
לימודי תואר ראשון
שכר לימוד
מינהל עסקים (B.A.)
ביטוח (B.A.)
משפטים (LL.B.) (2)
מדעי המחשב והמתמטיקה (B.Sc.), מדעי המחשב (B.Sc.)
מדעי ההתנהגות (B.A.)
תקשורת (B.A.)
בנקאות ושוק ההון (B.A.)
מכינה קדם אקדמית
שירותי רווחה ואגודת הסטודנטים
חוברות מקורות לתלמידי ביה"ס למשפטים (LL.B.) (3)
חוברת מקורות באנגלית לתלמידי בתי הספר האחרים
קורס אנגלית טרום לתלמידים החייבים (מדריך ההרשמה עמ' 32)
28,400 ₪
28,400 ₪
30,500 ₪
28,600 ₪
27,800 ₪
27,800 ₪
28,400 ₪
14,800 ₪
160 ₪
200 ₪
60 ₪
1,800 ₪
 
 
מקדמה + 8
מקדמה + 8
מקדמה + 8  
מקדמה + 8
מקדמה + 8
מקדמה + 8
מקדמה + 8
מקדמה + 5
1
1
1
1
300%
300%
350%
300%
300%
300%
300%
100%
 
 
הערה: כל הסכומים הרשומים כאן מותאמים למדד המחירים לצרכן שיתפרסם ב-15.4.2013, ויעודכנו מדי חודש על-פי המדד שתפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אם מדד המחירים ירד, שכר הלימוד לא יפחת מהסכומים הרשומים מעלה, בכל מקרה.
 
(1) בוגרי מינהל עסקים פטורים משנת השלמה (ראה פרטים בעמ' 21). יינתנו פטורים מקורסים בלימודי השלמה על-סמך לימודים במסגרות אקדמיות על-פי אישור ועדה.
(2) קיים מסלול נוסף במסגרת לימודי משפטים לתואר ראשון, המשלב לימודי משפטים עם לימודי מינהל עסקים. מסלול זה כרוך בתשלום נוסף, פרטים על כך יינתנו במדור שכר לימוד.
(3) בשנה א' יכללו החוברות בעיקר קובצי חקיקה ואנגלית, את שאר החוברות ניתן לרכוש מתלמידי שנה ב' או בחנות הספרים שבמכללה.
(4) בלימודי ה - M.B.A תינתן מלגה בסך 2,000 ₪ על פטור מכל קורס עקרונות. בסה"כ נכללים בתוכנית 5 קורסי עקרונות, המלגה המרבית בגין קורסים אלו תעמוד על 10,000 ₪ (אין כפל מלגות).
 
הערה: גובה שכר הלימוד לשעה סמסטריאלית בקורסי ההשלמה בלימודי התואר השני במינהל עסקים הינו 400 ₪. התשלום המרבי עבור סמסטר השלמות הינו 4,000 ₪. בהתמחות משאבי טבע וסביבה התשלום המרבי הינו 4,800 ₪.
 
תשלומים נוספים לחץ כאן
מלגות לחץ כאן
��� ����   ������