ללא כותרת [1]

 
search

חיפוש מרצים

טקסט חופשי:

בית הספר:

בחר תואר: פרופ' ענת פירסט

תפקיד

חדר:

 2532

שעות קבלה:

 בתאום מראש

טלפון:

 -

להורדת קו"ח

 לחץ כאן

 

בתי ספר

  • תקשורת
  •  
  •  
  •  

תחומי התמחות

  •  
  •  
  •  
 

 קורות חיים

 
 

 פעילות מקצועית

 
מוסדות אקדמיים בחו"ל
 
University of Maryland, College Park, Maryland, Department of Israel Studies2010
2011  University of Waikato, Hamilton, New Zealand, Department of Management Communication
1995/6
פוסט-דוקטורט ב-
 
The University of North Carolina at Chapel Hill, School of  Journalism and Mass Communication.                             
2005
חוקרת אורחת ב-
 
Dept. of Journalism and Media Studies, Rutgers University,   New Jersey.       
 
ניסיון מקצועי
2008 ואילך פרופסור חבר המכללה האקדמית נתניה
2001 ואלך מרצה בכיר, המכללה האקדמית נתניה.
2001-1999 מרצה, המכללה האקדמית נתניה.
2001-1996 מרצה מן החוץ אוניברסיטת תל אביב.
2004-1996 מרצה מן החוץ האוניברסיטה העברית.
1998-1994 מרצה, המכללה למנהל, תל אביב.
 
פעילות אקדמית אדמיניסטרטיבית
2014-2012 יועצת הנשיא לענייני נשים
2013- ראש תוכנית התואר השני בבית הספר לתקשורת
2004 חברה במועצה האקדמית של המכללה האקדמית נתניה.
2004 חברה בפורום הדיקנים של המכללה האקדמית נתניה.
1998 ואילך חברה בועדת ההוראה של בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה.
 
תחומי מחקר
·   מקומם של המדיה בתהליך הבניית המציאות.
·   ייצוג של קבוצות מיעוט במדיה השונים בעיקר ערבים ונשים.
·   השיח המשפטי לגבי נשים בחברה הישראלית.
·   רב-תרבותיות כפי שהיא משתקפת בסוגות השונות בטלוויזיה.
·   השתקפותה של התרבות הישראלית והזהות הישראלית בעידן של גלובליזציה בעיקר בתוצרי תרבות בעיקר בפרסומת.
·   הדילמות המובנות בחקר התקשורת ובהוראתה.
 
מענקי מחקר
1996, 1998, 2003, 2004, 2005, 2007   המכון לקומוניקציה ע"ש משפחת 'סמארט' האוניברסיטה העברית, ירושלים.
2001  מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל אביב.
1996  'מכון אשכול'  האוניברסיטה העברית, ירושלים.
 
חבריות באגודות מקצועיות
·   האגודה הישראלית לתקשורת
 
·              International Association for Media and Communication Research.
·              International Communication Association.
                              
 
 
ניסיון בהוראה
1999 ועד היום במסגרת תואר שני: שעור חובה-תיאוריות מתקדמות, סמינר-ייצוגים במרחב הציבורי.
1999
ועד היום  בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה מרצה את הקורסים הבאים:
קורסי חובה: ,מחשבה מדינית", "מבוא לתקשורת המונים", "מבוא לחקר התרבות", "החברה הישראלית", "היסטוריה של אמצעי התקשורת", "מבוא לחקר הטלוויזיה",
קורסי רשות: "אובדן הילדות בעידן של ריבוי ערוצים", "נשים במדיה".
קורסי חובה מתקדמים: סמינר לתלמידים מצטיינים, ייצוג  מיעוטים במדיה.
2004-1999
מדריכה בכתיבה של עבודות סמינר במסגרת המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה.
2004-1996
החוג לתקשורת ועיתונאות האוניברסיטה העברית, ירושלים, מרצה את בקורסים הבאים: "מבוא לתקשורת המונים", "אובדן הנעורים בעידן של ריבוי ערוצים", "הקונפליקט הערבי-ישראלי בראי התקשורת", "דמוי ה"אחר" ורב תרבותיות במדיה", "המרחב הציבורי".
2001-1996
החוג לתקשורת אוניברסיטת תל אביב, מרצה את בקורסים הבאים: "מיעוטים במדיה", "המרחב הציבורי: יחסי פוליטיקה ותקשורת".
1998-1994
בית הספר החדש תקשורת המכללה למנהל, תל אביב: מרצה את הקורסים הבאים: "תיאוריות ומודלים בחקר המדיה", "מוסדות התקשורת בישראל ובעולם", "גזע מעמד ומגדר במדיה", "סוגיות נבחרות בחקר התקשורת".
 
עיסוקים מקצועיים אחרים
2003-4; 2010-13 יועצת לרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה במחקר על אודות גיוון תרבותי בזמן צפיית שיא.
 
שיפוט פעיל בכתבי עת בארץ (מגמות, מסגרות מדיה) ובחול
 
 
International Journal of Public Opinion Research; Sex Roles; Howard Journal of Communication; International Journal of Conflict & Violence; Journal of Ethnic and Migration Studies; Journal of Children and Media; Ethnicities; Critical Studies in Media Communication; European Journal of Cultural Studies; International Journal of Cultural Studies; Israel Studies Review; Asian Journal of Communication.
 
חברה במערכות כתבי העת:
2005 ואילך
 
 
2013 - 2015        Member of Journalism and Mass Communication editorial board.
2015-          Member of Journalism & Communication Monographs editorial board.
 

 פרסומים

 
שלח לחבר   להדפסה