ללא כותרת [1]

 
search

חיפוש מרצים

טקסט חופשי:

בית הספר:

בחר תואר: ד"ר גרשון קגן

תפקיד

חדר:

 -

שעות קבלה:

 בתאום מראש עם המרצה

טלפון:

 -

להורדת קו"ח

 לחץ כאן

 

בתי ספר

  • מדעי המחשב
  •  
  •  
  •  

תחומי התמחות

  •  
  •  
  •  
 

 קורות חיים

 
השכלה:
Ph.D. במתמטיקה 
אוניברסיטת  וורונז`, רוסיה  
1983
M.Sc. במתמטיקה שימושית
אוניברסיטת  וורונז`, רוסיה
1977
תעודת הוראה במתמטיקה
אוניברסיטת  בר - אילן
1992
 
נושא התיזה: A Cauchy problem for hyperbolic second order equations with singularities.
שם המנחה :  פרופ`  Ivan Kiprianov.
 
מקומות  עבודה  נוכחים:
1995       מכללה  אקדמית  נתניה                         מרצה  בכיר
1995       מכללה  אקדמית  יהודה  ושמרון              מרצה  מן החוץ
 
מקומות  עבודה  קודמים:
1993 - 1998
מכון אקדמי טכנולוגי, חולון
מרצה  מן החוץ
1992 - 1995
אוניברסיטת בר - אילן
חוקר
1981 - 1990
מכון אקדמי  למהנדסי רכבות, וורונז`
מרצה, מרצה בכיר       
1978 - 1981 
אוניברסיטת וורונז`
דוקטורנט
1977 - 1978    
מרכז מחשבים, וורונז`
מתכנת
                                 
תחומי  התמחות  מדעיים:
מתמטיקה:        משוואות דיפרנציאליות, אנליזה מתמטית, קומבינטוריקה.
מחשבים:          שפות תכנות, גרפיקה ממוחשבת.
 

 פעילות מקצועית

 
 ניסיון  בהוראה:
מתמטיקה:     משוואות דיפרנציאליות, אנליזה מתמטית.
מחשבים:        שפות תכנות :  Fortran,  Pascal , Assembler, VB.net, C# ,C++/C .
תכנות מנחה עצמים, מבני נתונים, ארגון  קבצים, תכנות בסביבות חלונאיות (Visual C# ,Visual C++ , Borland C++ ),תכנות ב- Internet (Visual Basic.net ,  C# ) ,גרפיקה מחשבית (OpenGL).
ניסיון  מעשי  בתחומי  מחשבים:
חומרה:                 IBM 360,  PDP 11 / 40,  IBM  RISK 6000, SUN , IBM  PC     
מערכות הפעלה:    OS/DOS IBM 360,  RSX -11,  MS DOS, UNIX,  MS-Windows
 

 פרסומים

 
 Bibliography
A   Cauchy  -  Kovalevska   theorem   for  systems   with  singularities. Methods  of  operational  equations  solution.  Voronezh   University Proceedings,   Voronezh,  1978,    pp. 50 - 54  ( with  L. Ivanov ).
On  a  class  of  singular  problems  satisfying  Huygens  principle.  Soviet      Mathematics   Doklady,  1981, v. 256,  # 6,  pp. 1307 - 1311.
About   a  Fourier   transformation   of   the   function   j(x) .  Correct   problems of   mathematical   physics   equations. Mathematical   Institute  Proceeding, Academy  Science  USSR, Siberian  Branch ,  Novosibirsk,  1981,   pp. 75 - 76.
A  Huygens  principle   for  solution  of   the   singular  Cauchy  problem.   Non - classic   problems  of   mathematical   physics   equation.  Mathematical Institute  Proceedings, Academy  Science  USSR, Siberian  Branch ,  Novosibirsk, 1982,  pp.  84 - 85.
Fourier  transform  and  generalized  shift  transform  of  Bessel  functions.  Functional   analysis  (  Harmonic   analysis  and   measure  theory ).  Ulianovsk   Institute   Proceedings ,  Ulianovsk,  v. 19,  1982,  pp. 69 - 72.
A   Hadamard   method    for   hyperbolic   equations    with   singularities.  VINITI,   # 5066 - 82,  Moscow,  1982,   pp. 1 - 13.
A   Cauchy   problem   for  hyperbolic   two -  order   equations   with   singularities.   PhD  Thesis , Voronezh  University,  1983,  pp.  1 - 127.
About   an  analytical   solutions  of  some  singular  systems. VINITI,  # 5992 -87,   Moscow,   1987,  pp. 1 - 21 ( with  L. Ivanov ).
A  Choice   of   optimal   forms,   sizes,  arrangement  schemes  of   tube  package   in  railway   carriages.   CNII TEI  MPS,   # 4355,   Moscow,  1988,   pp.   1 - 12  ( with  V. Tarlikov,   V. Trusov ).
Introduction  to  computer  programming.  BASIC  algorithmic  language.  Students  manual,  Voronezh,  "Transport",  1988,  pp.1 - 20.
How  to  arrange  the  tubes  package  in  railway  carriages ?.  Promishleny  Transport ,  1988,  # 12,  pp. 29 - 31 ( with  V. Tarlikov ).
Elaboration  of  algorithms   and   computer   programs   for   finding   the surfaces  intersections.  Students   manual, .   "VZIIT",   Moscow,   1989,  pp.  1 -  46   ( with  Y. Anochin, V. Tarlikov ).
Computer -  assisted   analytical   methods   of   solution   for  the  descriptive  geometry   tasks.  Proceedings   on   projective   geometry,   v. 17,   Moscow,   "Vishaya  Shkola",   1989,  pp. 47 – 50  ( with  V. Tarlicov,  Y. Anochin ).
Computer   calculations   of   forces  and  fastenings  of   tube  packets  in   a  carriage.  CNII  TEI  MPS,  # 4947,  Moscow,  1989,  pp. 1 –10 ( with  V. Tarlikov ).
BASIC  algorithmic   language.  Mathematics   problems  calculations. Students  manual .  Voronezh,  "Transport",  1989,  pp. 1 - 32.
Computer -  assisted   arrangement   of   steel   tubes   and   tube  packets  in railway   carriages.  Perfection   railway   transport.   Novosibirsk   railway   Institute  Proceedings,  Novosibirsk,  1989, pp.  24 - 33   ( with  V. Tarlikov ).
++C \ C תרגול מקיף למתקדמים. הוד - עמי,2001  , 464 עמודים.
שלח לחבר   להדפסה