ללא כותרת [1]

 
search

חיפוש מרצים

טקסט חופשי:

בית הספר:

בחר תואר: ד"ר רבנו עדנה

תפקיד

חדר:

 2501

שעות קבלה:

 -

דוא"ל:

 Edna.rabenu@gmail.com

טלפון:

 -

להורדת קו"ח

 לחץ כאן

 

בתי ספר

  • מדעי ההתנהגות
  • מנהל עסקים
  •  
  •  

תחומי התמחות

  •  
  •  
  •  
 

 קורות חיים

 
 

 פעילות מקצועית

 
 

 פרסומים

 
ספרים
צינר, א. ורבנו ע. (2011).  הערכת התפקוד בארגון: התפתחות ושינוי. רעננה: אוניברסיטה פתוחה.
 
מאמרים שפיטים
רבנו, ע. (2014). תיקון חוק שעות עבודה ומנוחה לגבי מנהלים ונושאי משרות אמון (תיקון מס' 14): האם הגבלת שעות העבודה תפחית שחיקה בעבודה? מאזני משפט, כרך ט', עמ' 341-364.
 
צינר, א. ורבנו ע. (2007). הקשרים בין גורמים אישיים והקשריים (קונטקסטואליים) ובין הערכת תפקוד עובדים. אדם ועבודה, 15, 7-22.
Rabenu, E., Elizur, D. & Yaniv, E. (2015) Comparing SSA and Factor Analysis - The case of coping with stress. In: Roazzi, A.; Souza, B.C.& Bilsky, W. (Eds.). Facet Theory: Searching for Structure in Complex Social, Cultural & Psychological Phenomena (pp. 139-152). Editora Universitária/UFPE:Recife,Pernambuco.
 
https://mega.nz/#!ekRlFb6C!eIWKqRSxZ_XbFLCq2XprNiSIA0QdI382MLlEVPZ-I4c 

 Rabenu, E., Elizur, D., & Yaniv, E. (2015). The structure of coping with stress. In: Roazzi, A.; Souza, B.C.& Bilsky, W. (Eds.). Facet Theory: Searching for Structure in Complex Social, Cultural & Psychological Phenomena (pp. 167-182). Editora Universitária/UFPE:Recife,Pernambuco.
 
https://mega.nz/#!ekRlFb6C!eIWKqRSxZ_XbFLCq2XprNiSIA0QdI382MLlEVPZ-I4c
 
 
Tziner, A., Rabenu, E., Radomsky, R. & Alexander, B. (2015). Work Stress and Turnover Intentions among Hospital Physicians: The Mediating Role of Burnout and Work Satisfaction. Organization Management Journal, 31(3), 207-103. doi:10.1016/j.rpto.2015.05.001
 
מאמרים שהתקבלו לפרסום
 
Rabenu, E., Tziner, A., & Sharoni, G. (Accepted for Publication). The Relationship between Work-Family Conflict, Stress, and Work Attitudes. International Journal of Manpower.
 
 
מאמרים בתהליכי שיפוט
 
Rabenu, E., & Aharoni-Goldenberg, S. (Under review). Understanding the Relationship between Overtime and Burnout. International Studies of Management & Organization.
 
Rabenu, E., Elizur, D. & Yaniv, E. (Under review). Psychological Capital Capacities and Coping Strategies with Stress at Work.  Journal of Work and Organizational Psychology (JWOP-D-15-00064).
 
Rabenu, E., Shkoler, O. & Tziner, A. (Under review). Workaholism - An interaction between internal and external factors.  Journal of Business and Psychology (JOBU-D-15-00325)
 
Rabenu, E., Tziner, A., Sharoni, G., Vasiliu, C., & Felea,M (Under review ). HR Strength as a Mediator or a Moderator in the Relationship between HR Practices and Organizational Innovation? The Romanian Study. International Journal of HRM
 
מאמרים שנשלחו
Rabenu, E., Elizur, D. & Yaniv, E. (Submitted). The Relationship between Psychological Capital, Coping with Stress, Well-Being and Performance. Current Topics in Management.
 
מאמרים בתהליכי עבודה
Rabenu, E., & Atziner, A. Selection of employees with disabilities – Has the burden on the employer become too heavy?
 
מאמרים אקדמיים אחרים (ללא שיפוט מדעי)
רבנו ע., וצינר, א. (2014). מיון עובדים בעלי לקות, האם הנטל על המעסיק הפך כבד מידי? פסיכואקטואליה, רבעון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, פברואר, 10-13.
 
Rabenu E, Elizur D and Yaniv E. (2014). Comparing SSA and Factor Analysis - The case of coping with stress. In: Jorge F. S. Gomes & Joaquim P. Coelho (Eds.). Values in shock: The role of contrasting management, Economic, and Religious paradigms in the workplace (pp 444-452). ISSWOV - International Society for the Study of Work & Organizational Values Department of Management and Marketing Louisiana State University:  Shreveport, LA, USA.
 
שלח לחבר   להדפסה