מאגרי מידע/כ"ע אלקטרוניים

כניסה למאגרי מידע (מתוך המכללה)
 
גישה מרחוק למאגרי מידע וכתבי עת אלקטרוניים
השימוש במאגרי מידע ממחשבים מחוץ למכללה מוגבלת לשימוש הסטודנטים והסגל בלבד. הגישה מרחוק למאגרי המידע וכתבי העת האלקטרוניים עליהם מנוייה הספריה של מכללת נתניה, מתבצעת באמצעות זיהוי משתמש דרך פלטפורמת My Athens.
הסבר כניסה ל: My Athens
 
מאגרי פרדיקטה ומאגר השו"ת
להסבר גישה למאגרי פרדיקטה ולמאגר השו"ת נא לגשת לספרן/נית בעמדת יעץ בספרייה.

 

לחץ כאן לדפי הדרכה ולומדות לחיפוש במאגרי מידע של הספרייה

��� ����   ������