קורסים

קורסים מטעם המרכז למורשת ישראל
 
 
קורסים אלו ניתנים כקורסי בחירה במסגרת החובות לקבלת התואר בבתי הספר השונים במכללה.
ניתן להצטרף לקורסים אלו כשומע חופשי.
לפרטים ניתן לפנות:
0508316077
 
 
חדש!! - קורסים והרצאות בסקייפ 
 
המרכז מציע קורסים והרצאות באנגלית ובעברית ליעדים ברחבי העולם באמצעות הסקייפ:
 
קורס סיפורי המקרא וחז"ל בהשוואה למקבילות במיתולוגיה היוונית.
הקורס מתקיים במכון משה שור בוורשא מאז אוקטובר 2016.
 
קורסים והרצאות בסקייפ

 קורסים והרצאות בסקייפ

 
 
תכנית אולפן-אקדמי
המרכז למורשת ישראל בשיתוף עם אולפן ישראל מציע תכנית סמסטריאלית בו הסטודנט ילמד את השפה העברית ואף ירכוש ידע בתרבות היהודית והישראלית - לחצן לפרטים.
 
דיני אישות בהלכה, בחוק הישראלי, ובחברה
 
מטרת ותכני הקורס:
·  ללמוד את ההלכה היהודית בתחום האישות: נישואין, גירושין, ייבום וחליצה, ממזרות, עגונות ומסורבי גט.
·  להבין לעומק את בעיית העגונה ומסורבת הגט המתאפשר על פי ההלכה בתחום האישות.
·  להכיר מקרוב את הפתרונות השונים לבעיית העגונה ומסורבת הגט שההלכה מעמידה לרשות בתי הדין.
·  להכיר את החוק הישראלי המסדיר מערכת זו לתוך מערכת המשפט הישראלי
·  המורכבות הרבה ביישום בפועל בחברה הישראלית ימינו של מערכת חוקים כפולה זו.
 
מבנה הלוח היהודי ומועדיו
 
מטרת ותכני הקורס:
·  כיצד בנוי לוח השנה היהודי: שנה ירחית, שנה שמשית, הסינכרון ביניהם, השוואה ללוח השנה בדתות אחרות.
·  כיצד חגי ישראל תלויים בלוח השנה היהודי.
·  להכיר כי רוב חגי ישראל שייכים למערכות רחבות יותר של חגים.
·  המורכבויות ביישום לוח שנה יהודי לתוך מציאות חברה מערבית בכלל וישראלית בפרט.
 
סוגיות ביטוח וכלכלה בראי התרבות היהודית
 
מטרות ותכני הקורס:
עיון בסוגיות ביטוח וכלכלה מנקודת הראות של המשפט העברי והתרבות היהודית.
הבנת המורכבות והבעייתיות ביישום המשפט העברי בתחומים אלו במציאות ימינו.
בדיקת פתרונות לקשיים הנזכרים.
 
נושאים שידונו בשיעורים: הביטוח - בעיה דתית וערכית?; סעיף ניתוחי מתים בחוזה ביטוח חיים; איסור ריבית והיתר עיסקה.
 
 
סיפורי חז"ל ומיתולוגיה יוונית – עיון השוואתי
 
מטרות ותכני הקורס:
יחסה המיוחד של היהדות לתרבות יוון (הפרדוקס שבחג החנוכה)
נבחן ונשווה בין סיפורי המיתולוגיה היוונית לסיפורי המקרא ומדרשי חז"ל (פרומתאוס לעומת איוב; הרקולס לעומת שמשון הגיבור; תיאור בריאת האשה וכדומה). הדגש בהשוואה הוא על הדומה והשונה בערכי מוסר ואתיקה העולים מתוך השוואה זו.
 
 
 
 
Bibilical Heroes – psychology of motives:
 
This course offers the student a survey and analysis of the formative episodes of the book of Genesis. Classic Rabbinic sources are utilized in tandem with external cultural and academic sources. This blend enables the nonreligious student to more readily connect and identify with the source material and realize the relevance and vitality of biblical study.
 
Jewish Marital law in today’s society:
 
This course covers the Jewish laws pertaining to Marriage, Divorce and its peripheral subjects (such as Levirate marriage, incestual relationships etc’). Emphasis is put on the asymmetrical status of Man and Woman in the eyes of these laws, the abuse of law this asymmetry enables thus creating the pressing problem of the “agunah” and the various solutions the Legal framework can offer to stem this problem.
A graduate of this course would have gained a deep and sober understanding of the Jewish Marital laws, their underlying philosophy, and directions to meet the challenges this legal system presents when emulated in modern equalitative society.
 
The Jewish Calendar:
 
This course describes the structure of the Jewish calendar and its units (the lunar month, the unit day etc’). It then surveys the Jewish Holidays in relation to the Calendar. Emphasis is put on demonstrating the existence of “groups of holidays” or “systems of holidays” and the macro relationships between them. In addition, this course focuses on the challenges presented by the laws of some of these holidays (refraining from all creative work on Sabbath, prohibition of leavened bread during Passover). National Israeli holidays are analyzed in their relationship to Jewish Holidays as well as the challenge they present within Israels diverse social structure (Non-religious, Religious-zionist, Religious-anti Zionist and Palestinian).
 
The Jewish Life cycle:
 
This course covers the major events in the Jewish lifecycle. The unique way Judaism observes these events and the meaning ascribed to them. Marriage, Birth – procreation, Circumcision, Pidyon HaBen, Bar/Bat Mitzvah are just a few of the events covered in this course.
 
Halacha and Insurance:
 
This course examines the Halachic issues and solutions which may arise in the realm of insurance. Is it theologically acceptable to buy insurance? May one agree to the clause in a life insurance policy demanding the right to perform an autopsy? The problem of Interest.
 
Jewish Culture and Greek Mythology
 
The Mishna and Talmud developed side by side with the Greek-Roman culture. There are many striking similarities between stories in Greek mythology and Talmudic aggada. This course will analyze the similarities and differences between these stories to highlight the ethical and cultural differences between Judaism and Hellenism
 
שלח לחבר   להדפסה