ד"ר אמיר הר-גיל

הרצאתו של ד"ר אמיר הר-גיל בתכנית "טובה חכמה עם נחלה" בבית המדרש במכללה האקדמית נתניה
 
טובה חכמה עם נחלה זו תכנית הרצאות מאת אנשים המובילים בתחומם במדינת ישראל. מטרת התכנית לחשוף את הסטודנטים לדילמות הלכתיות או אתיות אמיתיות מהשטח. חשיפה זו נועדה להגביר את המודעות והרגישות של הסטודנטים לדילמות בהם הם עשויים להיתקל במשך עבודתם.
 
ביום שני, (ז' ניסן, 18 מרץ) הרצה ד"ר הר-גיל בתכנית זו. הרצאתו כללה הקרנת חלק מסרט תיעודי שהוא ביים. הסרט עסק בתושב מזרח ירושלים שקופת החולים סירבה להעניק לו טיפול רפואי מציל חיים לו הוא היה זקוק, זאת למרות שהחולה מילא את כל חובותיו כתושב מדינת ישראל.
 
הרצאה זו אכן מילאה את מטרתה, ד"ר הר-גיל עורר בין הסטודנטים ויכוח ערני ומעמיק סביב הדילמות שהוא הציג. בהרצאה נידונו שתי שאלות מרכזיות:
א. דילמא ציבורית: האם יש כאן דוגמא לאפליה כלפי תושב מזרח ירושלים על רקע היותו ערבי? או שמא זו דוגמא להתנהלות אופיינית של קופות החולים וביטוח לאומי בארץ כלפי כל מבוטח שמבקש טיפול יקר לו הוא זכאי?
ב. דילמא אישית של הבימאי: עד כמה הוא מחויב, מוסרית, להתאמץ על מנת לתת פתרון מוחלט למצוקת "גיבור" הסרט? האם די בכך שבעזרת הסרט הצליח הבימאי להשיג עבור החולה אישור שהטיפול אכן מגיע לו מאת גופי המדינה או שמא על הבימאי להמשיך ולהתעסק ולהלחם לטובת החולה עד שהאישור ימומש?
 
 
Amir-Har-Gil.jpg

Amir-Har-Gil1.jpg

 
��� ����   ������