סדרי דין וראיות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(23) הסתלקות בורר מתפקידו במהלך הדיון בפניו

 

(24) בעל דין ללא ייצוג משפטי

 

 
��� ����   ������