דיני נזיקין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(29) על היקף חובת הקטנתם של נזקי גוף, ושיעור הפיצוי כאשר לא הקטין הניזוק את הנזק

��� ����   ������