פסקי דין

מקבץ פסקי דין (טרם פורסמו) שנסתייעו בחוות דעת של מרכז ישמ"ע
 
1.   מדיניות הטלת פיצויים עונשיים לפי המשפט העברי - ע"א 9656/03     
      עזבון המנוחה ברטה מרציאנו נ' ד"ר יהורם זינגר (בית המשפט העליון, מפי 
      השופט אליקים רובינשטיין, בפסקה לד(4)).

2.   אופיו האזרחי-פלילי של סעיף 77 לחוק העונשין - רע"פ 228/05 יאגודייב נ' 
      מדינת ישראל (בית המשפט העליון, מפי השופט אליקים רובינשטיין, בפסקה ו(6)).

3.   אחריות בנזיקין על התעללות בבת זוג - ע"מ (י-ם) 595/04 פלוני נ' אלמונית
      (בית המשפט המחוזי בירושלים, מפי השופט יוסף שפירא, בפסקה 18).

4.   חובת נאמן לנהוג בתום לב - ת"א (י-ם) 6233/04 ציקבאשווילי נ' תפארת
      שלמה (בית המשפט המחוזי בירושלים, מפי השופט אהרן פרקש, בפסקה 25).

5.   הכרעה בין גרסאות סותרות - ת"א (י-ם) 4177/02 אשכנזי אליהו נ' ד"ר 
      גאנדין לודמילה (בית המשפט המחוזי בירושלים, מפי השופט יוסף שפירא,
      בפסקה 6).

6.   הכרעה בין גרסאות סותרות - ת"א (י-ם) 3248/01 יונסי נ' קופת חולים (בית
      משפט המחוזי בירושלים, מפי השופט משה דרורי, בפסקה 83).

7.   מורד ומעין מורד - תמ"ש (י-ם) 16810/02 ע ו-3 אחרים נ' פ' (בית המשפט
      לענייני משפחה בירושלים, מפי השופט שלמה אלבז).

8.   ערעור על פסק הדין הנ"ל של בית המשפט לענייני משפחה - ע"מ (י-ם) 755/05
      פלוני נ' פלונית (בית המשפט המחוזי בירושלים, מפי השופט יוסף שפירא).

9.   הפריה חוץ-גופית לפנויה מגבר זר - ה"פ (י-ם) 3419/04 פלונית נ' שר
      הבריאות (בית המשפט המחוזי בירושלים, מפי השופט יוסף שפירא).

10. פרשנות לסעיף 25 א' לחוק איסור לשון הרע - ת"א (ת"א) 48982/04 אלי לוק
      נ' ידיעות אחרונות (בית משפט השלום בת"א, מפי השופט מנחם קליין).

11. השתתפות בהוצאות גידור בין שני שכנים - ת"א (פ"ת) 4288/01 ויצמן יעקב  
      נ'  צור אלברט (בית משפט השלום בפ"ת, מפי השופט אהרן מקובר, פסקאות
      71-69).

12. היחס לזר - ת"א (ת"א) 49820/04 סוטלו אוולינה נ' מקלר סוזי (בית משפט
      השלום בת"א, מפי השופט מנחם קליין).

13. התעללות בילדים ובבת זוג - ת"פ (כ"ס) 1801/04 מדינת ישראל נ' יוסף
      הרנוי (סגן נשיא בית משפט השלום בכפר-סבא, השופט חנוך פדר).

14. ערכיה של מדינה יהודית - ת"א (ת"א) 51592/04 בנק לאומי למשכנתאות
      בע"מ נ' אברהם דוד (בית משפט השלום בת"א, מפי השופט מנחם קליין).

15. חיוב מזונות מדין צדקה - בש"א (כ"ס) 3937/05 פלונים קטינים נ' פלוני (בית
      המשפט לענייני משפחה בכפר סבא, מפי השופט צבי ויצמן, בפסקה 2.4).

16. תום לב לפי ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית - ת"א (ת"א) 17516/04
      גואטה אהרון נ' לייף ספורט בע"מ (בית משפט השלום בת"א, מפי השופט
      מנחם קליין).

17. חובות המוטלים על עובדי ציבור - עב(י-ם) 3173/01 בן שניאור משה ואח' נ'
      קרן קיימת לישראל (ביה"ד לאיזורי לעבודה בירושלים-השופטת שרה שדיאור).

18. שיקולים בפסיקת הפיצוי שיפסק למעביד - עב(חי) 1912/02 פישביין דנר נ'
      חב' קומבה מערכת צנרת בע"מ (ביה"ד האיזורי לעבודה בחיפה-השופטת
      עופרה ורבנר)

19. חיוב אב במזונות בנו המורד - תמ"ש (ראשל"צ)10613/01 ט.נ. נ' מ.ט. 
      (טרם פורסם), מפי כב' השופט שמואל בוקובסקי, סגן נשיא בית המשפט 
      לענייני משפחה בראשל"צ, פסקה 35.

20. הטלת פיצויים על פי אומדנא דדיינא - ת"א (ת"א) 105305/01 אפרים פולק נ'
       זליג דקל (טרם פורסם), מפי כב' השופטת אסתר דודקביץ', מבית משפט
      השלום בת"א, בפסקה 9 לפסק הדין.

21. עקרונות חוקתיים בפרשנות חוקי מס - ת"א (ת"א) 58252/04 חי דוד נ' רשות
      שדות התעופה בישראל (טרם פורסם), מפי כב' השופט מנחם קליין מבית
      משפט השלום בתל-אביב.

22. מעין מורד - תמ"ש (ת"א) 12790/95 פלונית נ' אלמוני (טרם פורסם), מפי
      כב' השופט ד"ר גרשון גרמן, בית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב, בפסקה
      ג לפסק הדין.
 
23. פרשנות חוזה - פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים, מפי השופטת חנה בן-עמי ת"א
     (י-ם) 3090/01 אברבוך נ' אשכנזי (טרם פורסם), בפסקה 23.
 
24. הפחתת פיצויי פיטורין לעובד שנתפס בגניבה - פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה
     בירושלים, מפי השופטת יפה שטיין עב (י-ם) 2971/03 מלכה נ' שופרסל בע"מ (טרם
     פורסם), בפסקה 14.
 
25. מחילת חוב - ה"פ 1172/02 חברת ענבל מפעלי תיירות בע"מ נ' מלון אשכולות חברון בע"מ
     (טרם פורסם), פסקאות 32-32.
 
26. הפריית רווקה מגבר נשוי ללא ידיעת אשתו - ה"פ (י-ם) 5222/06 פלונית נ' שר
     הבריאות ואח' (טרם פורסם), מפי השופט יוסף שפירא, בית המשפט המחוזי בירושלים.
 
     ווידן אליהו ואח' נ' מדינת ישראל ואח' (טרם פורסם), מפי השופט יוסף שפירא,
    בית המשפט המחוזי בירושלים.
 
28. ענישה גופנית לילדים - פ (י-ם) 3716-05 מדינת ישראל נ' ורטהיימר מרדכי (לא פורסם),
      מפי סגן נשיא בית משפט השלום בירושלים, השופט צור.
 
29. הגנת הצורך - פ"ח (י-ם) 861/05 מדינת ישראל נ' אשר ויזגן (לא פורסם), מפי השופט
     אהרן פרקש מבית המשפט המחוזי בירושלים.
 
30. פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת - ע"א 10961/04 המוסד לביטוח לאומי נ' מתן גוטר
     ואח' (לא פורסם) מפי השופט אליקים רובינשטיין.
 
31. הרמת מסך ואחריות אורגנים בחברה - ת"א (ת"א) 60516/04 שנידר דוד נ' מירון עודד
     (לא פורסם), מפי השופט מנחם קליין מבית משפט השלום בתל אביב.
 
32. מזונות לאשה שאינה מתגוררת עם בעלה - תמ"ש (הקריות) 12662/03 פלוני נ' אלמוני (לא
      פורסם), מפי השופטת מרינה לוי מבית המשפט לענייני משפחה הקריות.
 
33. פסיקת פיצויים על דרך של אומדנה בסיבתיות עמומה - ת"א 8279/02 גולן נ' עזבון המנוח
     אלברט (לא פורסם), מפי השופט גרוניס מבית המשפט העליון (פסקה 29 לפסק הדין).
 
34. פיצויים עונשיים - ת"א (י-ם) 3795/03 עזבון המנוחה ג' אבר נ' תוהמי (לא פורסם), מפי
     השופט רם וינוגרד מבית המשפט השלום בי-ם (פסקה 48 לפסק הדין).
 
35. גישור בדיני משפחה - תמ"ש (קריות) 10780/05 ח.ע. נ' היועץ המשפטי לממשלה (לא
     פורסם), מפי השופטת אספרנצה אלון מבית המשפט לענייני משפחה בקריות.
 
36. כבוד המת ושריפת גופה - בש"א (י-ם) 9055/06 פריד מירלה נ' חנה רוזן (לא פורסם), מפי
     סגן נשיא בית משפט השלום בירושלים השופט יצחק שמעוני.
 
37. הכרעה בין גרסאות סותרות - ת"א (י-ם) 7482/05 פלוני ואח' נ' ד"ר רם כסיף ואח (לא
     פורסם), מפי השופט יוסף שפירא מבית המשפט המחוזי בירושלים, בפסקה 34 לפסק דינו.
 
38. חסינות על הוצאת דיבה בהליך השיפוטי - ע"א (ת"א) 1506/02 גיל עודד נ' חיר פואד
     (לא פורסם), מפי השופט יהושע גרוס, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, בפסקה 6
     לפסק דינו.
 
39. מזונות לאשה המסרבת להתגרש - תמ"ש (כפ"ס) 18861/04 ק.נ. נ' ק.ש. (לא פורסם), מפי
     השופט צבי ויצמן מבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא.
 
40. חיוב מזונות לנולד לאשה נשואה בהזרעה מלאכותית ללא הסכמת הבעל - תמ"ש (כפ"ס)
     23402/02 פלונית נ' פלוני (לא פורסם), מפי השופטת מרים קראוס מבית המשפט לענייני
     משפחה בכפר סבא.
 
41. גדרי עד מומחה - ת"א (חיפה) 732/01 לוי תולי ואח' נ' חיפה כימיקלים בע"מ (לא פורסם),
     מפי השופט רון שפירא מבית המשפט המחוזי בחיפה
 
42. שיקולי ענישה באדם שנענש בידי שמיים - ת"פ (י-ם) 1057/05 מדינת ישראל נ' יניב חדד
     (לא פורסם), מפי השופט אהרן פרקש מבית המשפט המחוזי בירושלים.
 
43. מתן תרומות ע"י מורשע כעילה להקלה בעונשו - ת"פ (חיפה) 257/02 מדינת ישראל נ'
     אסלאן פייסל (לא פורסם), מפי השופט רון שפירא מבית המשפט המחוזי בחיפה.
 
44. הכרעה בין גרסאות סותרות - תמ"ש (כפ"ס) 21410/05 ג'ורג' סירבו נ' אליה לידיה
     (לא פורסם), מפי השופט צבי ויצמן מבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא.
 
45. הריסת מבנה שמזיק לציבור - ת"א (ת"א) 49609/05 עיריית תל אביב נ' לנדאו חנה ומשה
     (לא פורסם), מפי השופט מנחם קליין מבית המשפט השלום בתל-אביב.
 
46. ענישה המכוונת להגנת החברה - ת"פ (חיפה) 6011/07 מדינת ישראל נ' תיתי יוסף, מפי
     השופט רון שפירא מבית המשפט המחוזי בחיפה.
 
47. שיקולים בהשעיה משמעתית של עובד ציבור - עב (חי) 3559/07 ד"ר אורי ריחני נ' מדינת
     ישראל, מפי השופטת עפרה ורבנר מבית הדין האיזורי לעבודה בחיפה.
 
48. זכות קיום משמרת מחאה מול ביתו הפרטי של אדם נגד עיסוקו – תא (ת"א) 1558/06
     המכללה האקדמית תל אביב-יפו ואח' נ' יוסף מקיטון ואח', מפי השופט ד"ר עודד מודריק
     מבית המשפט המחוזי בתל אביב.
 
49. מכירת חלקת קבר וענייני טהרת המת - תא (כפ"ס) 3324/06 אברהם מכלוף נ' חב' קדישא 
     גחש"א, מפי השופטת רחל קרלינסקי מבית משפט השלום בכפר סבא.
 
50. חסינות מפני תביעת לשון הרע בהליך שיפוטי - תא (י-ם) 3945/07 יעקב סולומון
     נ' עו"ד סני חורי, מפי השופט שמעון פיינברג סגן נשיא בית המשפט השלום
     בירושלים.
 
51. הרמת מסך ואחריות אורגנים בחברה - תא (ת"א) 14976/06 הפרזול סחר ושיווק מ.ב.
     בע"מ נ' פולק בדיקת ריבית בע"מ ואח', מפי השופט מנחם קליין מבית המשפט השלום
     בתל אביב.
 
52. הסדר כובל במשפט העברי - תפ (י-ם) 377/04 מדינת ישראל נ' ירון וול ואח', מפי השופט
     יוסף שפירא מבית המשפט המחוזי בירושלים.
 
53. זכויות בנכסים לא מוחשיים של בן זוג - תמ"ש (כפ"ס) 24981/04 פלוני נ' פלונית, מפי שופט
     צבי ויצמן מבית המשפט למשפחה בכפר סבא.
 
54. פיצויים בגין תביעת לשון הרע - תא (ת"א) 71908/06 לוק אלי נ' חב' חדשות 10 בע"מ, מפי
     השופט מנחם קליין מבית המשפט השלום בתל אביב.
 
55. סודיות רפואית - תא (י-ם) 8432/06 פלוני (קטין) נ' שירותי בריאות כללית ואח', מפי
     השופט יוסף שפירא מבית המשפט המחוזי בירושלים
 
56. גירסאות נוגדות – תא (י-ם) 8439/06 ימית ימית א. בטחון (1998) בע"מ נ' התחנה
     המרכזית בירושלים ניהול 1966 בע"מ, מפי השופט יוסף שפירא מבית המשפט המחוזי
     בירושלים.
 
57. היחס הראוי לעובד זר – תא (ת"א) 026358/06 פטרא בירנט נ' י. זילברמינץ ובנו בע"מ,
     מפי השופט מנחם קליין מבית המשפט השלום בתל אביב.                       
 
58. פיצויים עונשיים - תא (פ"ת) 2233/04 זכריה אשואל נ' שמעון וסקר ואח', מפי השופט נחום
     שטרנליכט מבית המשפט השלום בפתח תקוה.
 
59. פסיקת פיצויים על פי אומדנא דדיינא – תא (ק"ג) 1341/03 ברמי יעקב נ' שיינדל יעקב, מפי
     השופטת נחמה נצר מבית המשפ ט השלום בקרית גת.
 
60. שכרות כטענת הגנה בדיני העונשין - תפ (י-ם) 2146/06 מדינת ישראל נ' אברהם פרנק,
     מפי השופט אהרון פרקש מבית המשפט המחוזי בירושלים.
 
61. פיצויי הלנת שכר - עב (ת"א) 5139/05 רפאל ברנז נ' המועצה הדתית בת ים, מפי השופט
     שמואל טננבוים מבית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב.
 
62. אחריות בית חולים בגין עיכוב במתן טיפול - תא (י-ם) 7513/05 פלונית נ' בית החולים
     "הסהר האדום", מפי השופט יוסף שפירא מבית המשפט המחוזי בירושלים.
 
63. הודאת נאשם - ע"פ 7450/01  אשראף אבו ליטאף נ' מדינת ישראל, מיום 31/07/08, מפי
     השופטת דבורה ברלינר מבית המשפט העליון.
 
64. הודאת נאשם - ע"פ 1094/07 יצחק דדון נ' מדינת ישראל, פיסקה טו(4), מיום 03/07/08
     מפי שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין.
 
65. שיקולי ענישה - ת"פ (חיפה) 7039/08 מדינת ישראל נ' יוסף בן אלי מטר (לא פורסם), מפי
     שופט בית המשפט המחוזי בחיפה רון שפירא.
 
66. עיקול כספי פיצויים נזיקיים - ת"א (ת"א) 38657/06 אריה נ' אושרי נועם ואח' (לא פורסם),
     מפי שופטת בית משפט השלום בתל-אביב נורית רביב.
 
67. עקרונות חוקתיים בפרשנות חוקי מס - ת"א (ת"א) 720517/07 רשות השידור נ' בלייר
     אליהו (לא פורסם), מפי שופט בית המשפט השלום בתל-אביב מנחם קליין.
 
68. מחילת חוב - ת"א (י-ם) 2260/08 ה.כ. ואח' נ' א.פ. (לא פורסם), מפי שופט בית המשפט
     המחוזי בי-ם יוסף שפירא.
 
69. עשיית עושר ע"י יצרן בעקבות חוזה הפצה - ת"א (חיפה) 762/03 שחר שמואל נ' תנובה 
     (לא פורסם), מפי שופט בית המשפט המחוזי בחיפה מנחם רניאל.
 
70. שיקולי ענישה -ת"פ (חיפה) 2003/06  מדינת ישראל נ' פלוני (לא פורסם), מפי שופט בית
     המשפט המחוזי בחיפה רון שפירא.
 
71. התעללות הורה בילדו - ת"פ (י-ם) 2065/06 מדינת ישראל נ' ישראל אשר ולס (לא
     פורסם), מפי שופטת בית המשפט המחוזי בירושלים חנה בן עמי.
 
72. הגדרת גניבה - ת"א (ב"ש) 1430/06 בני פלח נ' הפניקס (לא פורסם), מפי השופטת סבין
     כהן מבית המשפט השלום בבאר שבע.
 
 
 
��� ����   ������