צוות חשיבה המזה"ת המשתנה

 

 עורך תוכן

 
צוות חשיבה על מזרח תיכון משתנה
 
התהפוכות שאנו עדים להן בשנתיים האחרונות במזרח התיכון מובילות לא רק לשינוי משטרים בחלק ניכר מארצות האזור, אלא גם לשינויים מרחיקי לכת בתמונת המצב הגיאו-אסטרטגית. התהליכים, שראשיתם בטוניסיה, ממשיכים לפקוד את מדינות ערב, דבר המחייב גיבושן של תובנות חדשות בכל ההיבטים הקשורים בחשיבה אסטרטגית ובהבנת השינויים הגיאופוליטיים באזור.
 
לפיכך, החלטנו במרכז לדיאלוג אסטרטגי, בשיתוף עם ד"ר טל פבל מנכ"ל חב' Middleeasternet לחקר האינטרנט במזרח התיכון, ומרצה בביה"ס לתקשורת במכללה ובעידודו של ד"ר דוד אלטמן, סגן יו"ר המרכז להקים צוות חשיבה, שמורכב ממגוון רחב של מומחים וחוקרים מתחום המזרח התיכון. צוות זה מתכנס אחת ל-6 שבועות למפגשים העוסקים בסוגיות אקטואליות שונות, בניסיון להבין את התהליכים העוברים על האזור ולנסות לגבש תובנות ולקחים הנובעים מהן.
 
לקראת כל מפגש מכין אחד המשתתפים הרצאה בתחום התמחותו, שלאחריה מתקיים דיון.
אנו שמחים להציג בפני הקהל המעוניין את תמלול ההרצאות והתגובות של המפגשים.
 
מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי
המכללה האקדמית נתניה
 
 
��� ����   ������