לימודי בנקאות - לימודי שוק ההון

לימודי שוק ההון ובנקאות מעניקים תואר בוגר B.A. בבנקאות ושוק ההון, בהסמכת המועצה להשכלה גבוהה
 
 
בעקבות הרפורמות במערכת הפיננסית קיים ביקוש רב ללימודים אקדמיים בבנקאות ושוק ההון. ענף הבנקאות מגלה עניין הולך וגובר בקליטה לעבודה של בוגרי בית-הספר לבנקאות. התלמידים המצטיינים בשנות הלימודים השנייה והשלישית זכו בשנים האחרונות למלגות מטעם מערכת הבנקאות, שהתבטאו בסיוע במימון שכר הלימוד ובמתן אפשרות להתנסות בעבודה בבנקים. חלק ממשתתפי תוכנית זו נקלטו עקב כך כעובדים מן המניין בבנק עם סיום לימודיהם.
 
בוגרי תוכנית לימודי תואר ראשון בבנקאות ושוק ההון משתלבים בהצלחה רבה זו השנה השביעית במערכת הבנקאית ובמערכות שוק ההון. המצטיינים שביניהם לוקחים חלק במסלולי הכשרה ניהוליים של הבנקים.
 
ענף הבנקאות הנו מעמודי היסוד של הכלכלה המודרנית. בעידן הגלובליזציה של גבולות פתוחים, זרימה חסרת הגבלות של סחורות, ושל שירותים והשקעות בין המדינות המפותחות, חשיבותו והשפעתו של הענף הולכת וגדלה. תנועות ההון הבינלאומיות הן בעלות חשיבות רבה לכלכלות המודרניות, וקיומה של מערכת בנקאות מפותחת ואמינה הוא תנאי הכרחי לתנועה סדירה של השקעות בינלאומיות - ריאליות ופיננסיות.
 
ענף הבנקאות בישראל ובעולם עבר ועובר שינויים מפליגים. שינויים אלה מתבטאים בהכנסת מכשירים פיננסיים חדשים, טכנולוגיה חדשה ובהפיכת הבנקים למעין "סופרמרקט פיננסי" המציע שירותים פיננסיים מגוונים, מעבר לשירותים המסורתיים. התפתחויות אלה והחשיבות הרבה של סקטור הבנקאות לכלכלה הישראלית מחייבים הקמתה של תשתית השכלתית אקדמית ייחודית לענף, אשר תיתן מענה הן להכשרת בנקאים ברמה אקדמית והן כבמה להצגת שאלות וליבון פתרונות תיאורטיים ומעשיים לענף.
 
התכנית המוצעת הנה תכנית ייחודית מסוגה בישראל, והיא מקבילה למסלולי לימודים אקדמיים ייחודיים בבנקאות הקיימים במדינות העולם המערבי. בתכנית זו ירכשו הלומדים השכלה מקיפה בבנקאות ובשוק ההון, והם יכירו את המערכות הספציפיות בישראל. תכנית הלימודים כוללת הן קורסים תיאורטיים והן קורסים יישומיים, שבהם יושם דגש על החידושים והעדכונים בשוק ההון ובענף הבנקאות. אחד התחומים החשובים שאליו שואפת מערכת הבנקאות הישראלית להיכנס הוא תחום הביטוח. המכללה האקדמית נתניה היא היחידה המציעה כיום תכנית אקדמית בתחום הבנקאות הכוללת גם קורסים בביטוח. בוגרי התכנית מקבלים ידע תיאורטי ומעשי בתחום הבנקאות, הביטוח, המימון, הניהול והשיווק, והם מצוידים בתשתית המתאימה אשר מאפשרת התמודדות עם השינויים הטכנולוגיים והעסקיים הצפויים בעתיד למערכת הבנקאות. בוגרי התכנית אשר יבקשו להעמיק את ידיעותיהם יוכלו להירשם ללימודי התואר השני בבנקאות ושוק ההון במכללה. תכנית זו נפתחה על פי היתר של המועצה להשכלה גבוהה.
 
ענף הבנקאות מגלה עניין הולך וגובר לקלוט לעבודה את בוגרי בית-הספר לבנקאות. בשנים האחרונות זכו התלמידים המצטיינים בשנות לימודיהם השנייה והשלישית למלגות מטעם מערכת הבנקאות, שהתבטאו בסיוע במימון שכר הלימוד ובמתן אפשרות להתנסות בעבודה בבנקים. חלק ממשתתפי תכנית זו נקלטו עקב כך כעובדים מן המניין בבנק עם סיום לימודיהם. בוגרי התכנית לבנקאות ושוק ההון משתלבים בהצלחה רבה זו השנה האחת עשרה במערכת הבנקאית ובמערכות שוק ההון. המצטיינים שביניהם לוקחים חלק במסלולי הכשרה ניהוליים של הבנקים.
במסגרת הקורסים הנלמדים בתכנית מקבל הסטודנט את הידע הלימודי הנדרש כדי לעבור את הבחינות החיצוניות של הרשות לניירות ערך שהנן תנאי לקבלת רישיון יועץ השקעות ומנהל תיקים.
 
לימודי ערב
בעקבות הרפורמות במערכת הפיננסית ישנו ביקוש רב ללימודים אקדמיים בבנקאות ושוק ההון לכן, בית הספר מציע לסטודנטים תוכנית לימודים גם בשעות הערב שנבנתה במיוחד עבור סטודנטים עובדים ומתקיימת פעמיים בשבוע (לא כולל השלמות) בשעות אחר הצהריים והערב וביום שישי החל מהשעה 8:00 בבוקר (על פני 3 שנים).
 

 מציג סרט

 
שלח לחבר   להדפסה