אודות

השנה האקדמית מתחלקת לשני סמסטרים - סמסטר חורף (א') וסמסטר אביב (ב'). רוב הקורסים בתוכנית מתנהלים במתכונת סמסטריאלית.
 
משך הלימודים ללימודי התואר הראשון בבנקאות ושוק ההון הוא שלוש שנים. סטודנט אשר לא סיים לימודיו לקראת תואר ראשון שנתיים לאחר משך הלימודים המקובל ללימודי התואר הראשון, יבדוק דיקן בית-הספר את נתוניו, ויחליט באשר להמשך לימודיו. לא סיים לימודיו לאחר שש שנים יופסקו לימודיו. התלמיד יוכל לפנות בבקשה להתקבל מחדש למכללה. הדיקן ישקול ויחליט על המשך לימודיו.
 
הדרישות לקבלת תואר ראשון:
 
כדי לקבל את התואר, על הסטודנט לסיים בהצלחה את כל קורסי החובה, הסדנה והסמנריון המהווים את תוכנית הלימודים בשנים א'  ב' ו – ג'.

הערה: לא ניתן ללמוד יותר משמונה קורסים בסמסטר.
 

 

לחזרה לעמוד לימודי שוק ההון ובנקאות

 

 מציג סרט

 
 

 שגיאה

 
שגיאת Web Part: לאחד ממאפייני ה- Web Part תבנית שגויה. ל- Microsoft SharePoint Foundation אין אפשרות לבטל את סידרת ה- Web Part. בדוק את תבנית המאפיינים ונסה שנית.

פרטי שגיאה:
[WebPartPageUserException: לאחד ממאפייני ה- Web Part תבנית שגויה. ל- Microsoft SharePoint Foundation אין אפשרות לבטל את סידרת ה- Web Part. בדוק את תבנית המאפיינים ונסה שנית.]
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseXml(XmlReader reader, Type type, String[] links, SPWeb spWeb)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseCompressed(SPWebPartManager manager, XmlNamespaceManager xmlnsManager, Byte[] personal, Byte[] global, String[] links, Type type, SPWeb spWeb)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BinaryWebPartDeserializer.LoadInitialWebPart()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BinaryWebPartDeserializer.Deserialize()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

[Exception: אין אפשרות ליצור XmlSerializers עבור Web Part זה.]
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.TypeCacheEntry.get_XmlSerializer()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPart.ParseXml(XmlReader reader, Type type, String[] links, SPWeb spWeb)
שלח לחבר   להדפסה