אודות

השנה האקדמית מתחלקת לשני סמסטרים - סמסטר חורף (א') וסמסטר אביב (ב'). רוב הקורסים בתוכנית מתנהלים במתכונת סמסטריאלית.
 
משך הלימודים ללימודי התואר הראשון בבנקאות ושוק ההון הוא שלוש שנים. סטודנט אשר לא סיים לימודיו לקראת תואר ראשון שנתיים לאחר משך הלימודים המקובל ללימודי התואר הראשון, יבדוק דיקן בית-הספר את נתוניו, ויחליט באשר להמשך לימודיו. לא סיים לימודיו לאחר שש שנים יופסקו לימודיו. התלמיד יוכל לפנות בבקשה להתקבל מחדש למכללה. הדיקן ישקול ויחליט על המשך לימודיו.
 
הדרישות לקבלת תואר ראשון:
 
כדי לקבל את התואר, על הסטודנט לסיים בהצלחה את כל קורסי החובה, הסדנה והסמנריון המהווים את תוכנית הלימודים בשנים א'  ב' ו – ג'.

הערה: לא ניתן ללמוד יותר משמונה קורסים בסמסטר.
 

 

לחזרה לעמוד לימודי שוק ההון ובנקאות

 

 מציג סרט

 
 

 עורך תוכן

 

שלח לחבר   להדפסה