ימים ושעות קבלת מרצים

שם המרצה
שעות
דוא"ל
מר ברק זיו
בתיאום מראש במזכירות ביה"ס
גב' ליברמן יעל
בתיאום מראש במייל
ד"ר מעלם יוסף
בתיאום מראש במייל
עו"ד צפוני עופר מיכל
בתיאום מראש במייל
מר שניר אביחי
בתיאום מראש במייל
avichai.snir@gmail.com
ד"ר איבשיץ- עוז יפעת
בתיאום מראש במייל
מר וידר ארז
בתיאום מראש במייל
ד"ר קאופמן אירית
בתיאום מראש במייל
עו"ד מנשה רונן
בתיאום מראש במייל
ד"ר אהרון דוד יחיעם
בתיאום מראש במייל
 aharondudi@gmail.com
הרב פינצ'וק משה
בתיאום מראש במייל
moshe.pinchuk@gmail.com
��� ����   ������