ימים ושעות קבלת מרצים

שם המרצה
שעות
דוא"ל
מר ברק זיו
בתיאום מראש במזכירות ביה"ס
גב' ליברמן יעל
בתיאום מראש במייל
ד"ר מעלם יוסף
בתיאום מראש במייל
עו"ד צפוני עופר מיכל
בתיאום מראש במייל
מר פדרבוש משה
בתיאום מראש במייל
מר שניר אביחי
בתיאום מראש במייל
ד"ר איבשיץ- עוז יפעת
בתיאום מראש במייל
מר וידר ארז
בתיאום מראש במייל
גב' גואטה ענת
בתיאום מראש במייל
מר ארד שלמה
בתיאום מראש במייל
עו"ד קמחי לביא
בתיאום מראש במייל
ד"ר קאופמן אירית
בתיאום מראש במייל
עו"ד מנשה רונן
בתיאום מראש במייל
פרופ' חרובי נאווה
בתיאום מראש במייל
גב' רוזנווסר שרה
בתיאום מראש במייל
��� ����   ������