ימים ושעות קבלת מרצים

 
שם המרצה
שעות
דוא"ל
ד"ר ברק זיו
בתיאום מראש במזכירות ביה"ס
פרופ' זילברפרב בן ציון
בתיאום מראש עם מזכירות ביה"ס
ד"ר אהרון דוד יחיעם
בתיאום מראש במייל
מר מלכה מיכה
בתיאום מראש במייל
גב' ליברמן יעל
בתיאום מראש במייל
ד"ר מעלם יוסף
בתיאום מראש במייל
עו"ד צפוני עופר מיכל
בתיאום מראש במייל
מר פדרבוש משה
בתיאום מראש במייל
ד"ר רבינוביץ יובל
בתיאום מראש במייל
מר שניר אביחי
בתיאום מראש במייל
הרב פינצ'וק משה
בתיאום מראש במייל
ד"ר קרנר עמיחי
בתיאום מראש במייל
ד"ר איבשיץ- עוז יפעת
בתיאום מראש במייל
ד"ר צבי איצקוביץ
בתיאום מראש במייל
ד"ר קנדלשיין שלמה
בתיאום מראש במייל
מר וידר ארז
בתיאום מראש במייל
מר עוז לוני
בתיאום מראש במייל
גב' גואטה ענת
בתיאום מראש במייל
מר ארד שלמה
בתיאום מראש במייל
עו"ד קמחי לביא
בתיאום מראש במייל
ד"ר קאופמן אירית
בתיאום מראש במייל
עו"ד מנשה רונן
בתיאום מראש במייל
פרופ' חרובי נאווה
בתיאום מראש במייל
גב' רוזנווסר שרה
בתיאום מראש במייל
גב זוארץ חן
בתיאום מראש במייל
��� ����   ������