תואר ראשון בבנקאות ושוק ההון

 

 עורך תוכן

 

 

תואר ראשון בבנקאות ושוק ההון במכללה האקדמית נתניה. ענף הבנקאות הינו מעמודי היסוד של הכלכלה המודרנית. בעידן הגלובליזציה של גבולות פתוחים וזרימה חסרת הגבלות של סחורות, שירותים והשקעות בין המדינות המפותחות, חשיבותו והשפעתו של הענף הולכת וגדלה. תנועות ההון הבינלאומיות הן בעלות חשיבות רבה לכלכלות המודרניות, וקיומה של מערכת בנקאות מפותחת ואמינה הוא תנאי הכרחי לתנועה סדירה של השקעות בינלאומיות - ריאליות ופיננסיות.
 
 
 

 תקציר מידע

 
 

 מציג סרט