תואר משולב ראשון ושני - מועדון חץ

 
תוכנית "חץ" לתואר שני M.A. בבנקאות ושוק ההון
 
כללי
המסלול מיועד לסטודנטים מצטיינים אשר יוכלו במסגרתו, לסיים את לימודיהם לתואר הראשון ולתואר השני כאחד, תוך פרק זמן של ארבע שנים, ותוך אפשרות ליהנות ממלגת לימודים נכבדה.
 
מהלך הלימודים
המסלול דורש לימודים בתוכנית מלאה, לאורך כל שנות הלימוד במסלול.
בשנים א' + ב' תוכנית הלימודים זהה  לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בבנקאות ושוק ההון.
החל משנה ג' סמסטר א' יתאפשר לתלמידי המסלול להירשם לקורסי צבירה מוגדרים לתואר שני, לפחות שני קורסים בכל סמסטר, בנוסף ללימודי התואר הראשון.עם הקבלה לתואר השני,יוכרו קורסים אלה כקורסי תואר שני. קבלה לתואר שני, מותנית בעמידה בדרישות הקבלה לתואר.
 
דרישות קבלה
  • ממוצע מצטבר 80 לפחות בסוף שנה ב' ללימודי תואר ראשון בבנקאות ושוק ההון.
  • ממוצע של 70 לפחות של קורסי ה- M.A.  בשנה השלישית.
 
מלגת מסלול מהיר
התשלום עבור קורסי ה- M.A.  שיילמדו במהלך התואר הראשון ייעשה בכפוף להוראות מדור שכר לימוד.
שכר הלימוד לתואר הראשון ישולם במלואו, בעבור 3 שנות לימוד. כמו כן, יחוייב הסטודנט  בתשלום מקדמה ע"ס 2,500 ₪ עבור התואר השני.
סכום זה יקוזז בהמשך משכר הלימוד של התואר השני.
בגין לימודי התואר השני תוענק מלגה בסיסית בכפוף להוראות מדור שכר לימוד.
תלמידים שסיימו לימודים לתואר ראשון בממוצע 90 ומעלה, ייהנו ממלגת הצטיינות בסך 5,000 ₪, בכפוף לנוהל כפל מלגות.
 
הערות: אין כפל מלגות.
נוהלי שכר לימוד הם בהתאם למופיע במדריך ההרשמה לשנה הרלוונטית.
 
 

 מציג סרט

 
שלח לחבר   להדפסה