ימים ושעות קבלת מרצים

שעות קבלה מרצים לשנה"ל תשע"ו סמסטר א'
שם המרצה
יום
שעות
דוא"ל
חדר
פרופ' זילברפרב בן ציון
 
בתיאום מראש עם מזכירות ביה"ס
 
עו"ד צפוני עופר מיכל
ג'
  בתיאום מראש11:30-12:30
michalofer1@gmail.com
2215
ד"ר רון מלכא
ג'
18:00 בתיאום מראש
ronmalka21@GMAIL.com
 
 
 
שעות קבלת מרצים לשנת תשע"ו סמסטר ב'
 
שם המרצה
יום
שעות
דוא"ל
חדר
מר ברק זיו
 
בתיאום מראש במזכירות
1328
ד"ר מלכא רון
ג'
18:00 בתיאום מראש
ronmalka21@GMAIL.com
 
מר פרייליכמן חיים
 
בתיאום מראש
haimf@medison.co.il
 
 
 
��� ����   ������