תואר שני בבנקאות ושוק ההון

 

 עורך תוכן

 

 

תואר שני בבנקאות ושוק ההון - בעקבות ההצלחה הרבה שלה זכתה התכנית לתואר ראשון ובעקבות עניין רב שהביעו רבים מבוגרי התכנית להמשך הלימודים לתואר שני בבנקאות ושוק ההון, הוחלט על פתיחת תכנית לתואר שני בבנקאות ושוק ההון. כבר כיום יש לנו עשרות בוגרים הדוחים הרשמה לתכניות אחרות לתואר שני בהמתנה לפתיחת התכנית לתואר שני בבנקאות ושוק ההון. גם במערכת הבנקאית, שבה רוב כח האדם הינו אקדמאי הובעה התעניינות רבה בתכנית לתואר שני בבנקאות ושוק ההון. תואר זה יאפשר הרחבה והעמקה של הנושאים והתמקצעות נוספת במיוחד בתחום הבנקאות המתפתח כל כך בשנים האחרונות.
 
 
 

 תקציר מידע

 
 

 מציג סרט