ימים ושעות קבלת מרצים

שם המרצה 
יום
שעות קבלה
חדר
מייל
ד"ר אביטל לאופר 
 
בתיאום מראש עם מזכירות בית הספר
2534
גב' ליברמן יעל
 
בתיאום מראש
 
ד"ר עוז-איבשיץ יפעת
 
בתיאום מראש
1003
הרב ד"ר פינצ'וק משה
 
בתיאום מראש
 050-8316077
318
050-8316077
ד"ר קפלן אביבה
 
בתיאום מראש
2503
ד"ר רבנו עדנה
 
בתיאום מראש
2501
ד"ר שוואלם נורמן
ד'
בתיאום מראש
2501
 
ד"ר שולץ תמר
 
בתיאום מראש
2511
מר אור שקולר
 
בתיאום מראש
1009
ד"ר שרוני גיל
 
או בתיאום מראש בדוא"ל
1008
ד"ר שרעבי אסף
 
בתיאום מראש בדוא"ל
2540
ד"ר קוגן רינסקי אינה
 
בתיאום מראש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Office Hours
Teacher
By appointment
 Holly Nosatzki
By appointment – Thursday: 16:00-17:00
 Ina Bar-tash
By appointment – Monday: 17:30-18:30
 Jay Zauderer
By appointment – Sunday: 11:00-13:00
 Jonathan Sacho
By appointment – Monday   9:30-10:30
 Julia Feuer
By appointment: - Sunday: 15:00-16:00
 Liora Zalayet
By appointment: - Wednesday: 7:30-8:30
 Sandra Schwartzberg
By appointment:
Sunday, 14:30- 16:00
Monday, 9:00 - 10:30
Tuesday, 13:00 - 13:45
In my office, 1007, Building 1, basement level.
 
 
 
 Tova Nehardea
By appointment
 Yael Stern
��� ����   ������