כתב העת 'התנהגות בעסקים' - א'

 

 עורך תוכן [1]

 
דבר העורכים
 
 
כתב העת שלפניכם הוא פרי של שיתוף פעולה אקדמי שלהקמתו ופיתוחו תרמו בתי הספר למדעי ההתנהגות ולמנהל עסקים במכללה האקדמית נתניה. השילוב של מדעי ההתנהגות במנהל עסקים אינו חדש, ומציע שדה נרחב ללמידה ולהתבוננות בתהליכים המתרחשים בארגונים מתוך דגש על האינטגרציה שבין ההצלחה העסקית לניהול וטיפוח מיטביים של המשאב האנושי. מטרתו של כתב העת להיות במה לשילוב של ידע וניסיון מתוך האקדמיה ומתוך עולם העסקים. אנו מודים למרכז הישראלי לניהול על שאיפשר לנו להגיע לתפוצה רחבה של מנהלים ומקבלי החלטות בארגונים במשק הישראלי.
 
בחרנו להתחיל את דרכו של כתב העת עם נושא קלאסי, מוטיבציה בעולם העבודה, אשר מקבל במהלך השנים תשומת לב רבה הן בספרות האקדמית והן בספרות המקצועית. בשנת 2004 הקדיש כתב העת של האקדמיה לניהול בארה"ב (Academy of Management Review) עותק מיוחד לדיון בנושא של מוטיבציה בניהול. בפתיח לכתב העת ציינו העורכים כי נושא המוטיבציה הוא חלק אינטגראלי של הביצועים של הארגון, על כל רמותיו. השפעתו ניכרת בתחומי המחקר השונים בניהול כולל: מנהיגות, צוותי עבודה, ניהול ביצועים, מוסר בעסקים, קבלת החלטות ושינוי ארגוני.
 
הגיליון כולל מאמרים ומחקרים עדכניים במגוון אספקטים הנודעים להנעה בעבודה, ראיון עם פרופ' מרים ארז, כלת פרס ישראל לשנת תשס"ה בתחום המחקר הארגוני, על מחקריה בתחום המוטיבציה, כמו גם זוויות מבט חדשות על הנעה מתוך הספרות ומתוך הפרקטיקה.
 
את הגיליון הבא אנו מבקשים להקדיש לנושא יותר עכשווי, הטכנולוגיה בשירות משאבי האנוש בארגון. ההתפתחויות הטכנולוגיות של העשור האחרון שינו את פניהם של ארגוני העבודה ללא היכר. יש הטוענים כי מהפכת המידע שבאה עם ההתפתחויות הטכנולוגיות של העשורים האחרונים שקולה בשינויים שהיא מביאה לשינויים שחוללה המהפכה התעשייתית. שינויים אלה משפיעים על עולם העבודה, השפעה ידועה, שהדרישות שהיא מציבה ברורות (למידה מתמדת, עדכון, שינויים, התאמה וכד'). תהליכי הניהול גם הם מושפעים, אך ההשפעה ברורה פחות, ופחות ברור מה צריך להיעשות בכדי להתאימם למצב החדש. הגיליון הבא (ינואר, 2007) יוקדש לבדיקת המשמעות של שינויים אלה על תהליכי הניהול של משאבי האנוש בארגונים ולחקר ההזדמנויות והאיומים ששינויים אלה מציבים בעולם העבודה.
 
 
 
תמר שולץ                                        גדי רביד        
בית הספר למדעי ההתנהגות              בית הספר למנהל עסקים