כתב העת 'התנהגות בעסקים' - ב'

 

 עורך תוכן [1]

 
דבר העורכים
 
טכנולוגיות המידע הם המניע העיקרי של שינוי בתחומים השונים של חיינו בעשורים האחרונים. לטכנולוגיות אלה השפעה מרובה בין היתר גם על חיי העבודה שלנו. האינטרנט ומערכות המידע משנים את ניהול משאבי האנוש בארגונים, ויוצרים חידושים עבור תהליכי הניהול בארגונים ועבור התפקידים המסורתיים של משאבי אנוש. מידת השימוש בטכנולוגיות אלה לצורך הניהול של ארגונים שונה במידה רבה מארגון לארגון וסקרים רבים, בארץ והעולם מראים כי ארגונים רבים אינם מנצלים עדין את האפשרויות המוצעות על ידי הטכנולוגיות העומדות כבר לרשותם. עם זאת יש תהליך ברור של מעבר משימוש סטאטי במידע לשימוש אינטראקטיבי בו ומשימוש בטכנולוגיה לצורך פרויקט אחד, גיוס למשל, לשימוש נרחב בפונקציות מרובות. לצד כל אלה, קיימת בתחום של משאבי אנוש, התלבטות,  עד לאן מגיעה הטכנולוגיה, ומאיפה "האנוש הלא טכנולוגי" חייב להישאר משמעותי.
 
המאמרים בגיליון זה עוסקים בהשפעה של הטכנולוגיות החדשות על ארגוני עבודה משתי נקודות מבט עיקריות. האחת, השפעה על תהליכי הניהול בארגונים באופן כללי, והשנייה ההשפעה על תהליכי העבודה, ובאופן ספציפי המעבר לעבודה מרחוק. את הגיליון פותח ראיון עם ד"ר דוד פסיג המציג את עולם העבודה העתידני, מנקודת מבט של תהליכי הפיקוח והשליטה בארגונים. בנושא זה עוסקים גם מאמרים אחרים הבודקים את ההשפעה של הטכנולוגיות החדשות על תפקידי האיגודים המקצועיים, על תהליכי הדרכה בארגונים, ועל תהליכי ניהול באופן כללי, ואת המשמעות שלהם מנקודת המבט של זכויותיהם של העובדים. את הגיליון סוגרת סקירת הממצאים של סקר שנערך בקרב מנהלי משאבי אנוש, לגבי דפוסי השימוש בטכנולוגיות השונות. את המעבר לעבודה מרחוק אנו בוחנים בגיליון זה באמצעות מאמרים העוסקים בהשלכות המשפטיות והניהוליות של השינוי וכן באמצעות בדיקת ההשלכות של השינוי על האיזון בין תחומי העבודה ולתחומי חיים אחרים.
 
הגיליון הבא (ינואר 2008) יוקדש לנושא עכשווי לא פחות, ניהול שונוית (Diveristy Management), אשר מוצג בספרות, מאז תחילת שונות ה-90, כאלטרנטיבה לגישות המסורתיות לניהול אשר שמו דגש על אחידות ושוויון בקרב העובדים. מטרת הגיליון להציג עבודות מחקר אמפיריות, תיאורטיות בתחום. עבודות אלה יעסקו בתיאור הפרקטיקות השונות, חשיבותן, האפקטיביות שלהן, ומה צריך עוד ללמוד לגביהן, כמו גם ניתוחים ביקורתיים והשוואתיים בהקשרים שונים (בין ארגונים, בין תרבותיים, ובין אוכלוסיות).
 
אנו מודים למרכז הישראלי הניהול על המשך תמיכתו בכתב העת, תמיכה המאפשרת לנו להגיע לתפוצה רחבה של מנהלים ומקבלי החלטות בארגונים ובמשק הישראלי
 
 
 
תמר שולץ                                       גדי רביד      
בית הספר למדעי ההתנהגות                בית הספר למנהל עסקים
 

 עורך תוכן [2]

 
מאמרים קשורים
 

 מאמרים קשורים