תואר שני בהתנהגות ארגונית

 

 עורך תוכן

 

 

מומחה בהתנהגות ארגונית חייב להיות בעל הבנה בניהול הכלכלי והאסטרטגי של הארגון המודרני. האסטרטגיה הניהולית של הארגון קובעת מהו סוג העובדים שיועסקו בו ומהם דרכי הטיפול בהם. לשם כך מתבקש מהעוסקים בתחום ידע ומיומנויות בתחומים התנהגותיים (פסיכולוגיה וסוציולוגיה אירגוניים) ובנוסף, כתשתית, גם בתחומים פונקציונאליים מנהליים מסורתיים (מימון, שיווק, מערכות מידע).
 
 
בית הספר למדעי ההתנהגות חותר להשגת מטרה זו ומציע תכנית ללימודי תואר שני הכוללת הן לימודי תשתית והן לימודי התמחות מתקדמים בתחומים הללו. כמו כן בתוכנית כלולים קורסים אינטגרטיביים (סמינריון ופרויקט) המביאים לידי ביטוי מעשי  את הידע התאורטי, המיומנויות והכלים שנלמדו בקורסים השונים
 
 
 

 תקציר מידע

 
 

 תמונות מתחלפות

 
 

 מציג סרט