ד"ר צ'רניאק-חי וד"ר שרוני בכנס הבינלאומי של האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה

 

 ללא כותרת [2]

 
search

חיפוש חדשות

תחום חדשות:

מתאריך:

בחר תאריך מתוך לוח השנה.

עד תאריך:

בחר תאריך מתוך לוח השנה.

ד"ר צ'רניאק-חי וד"ר שרוני בכנס הבינלאומי של האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה

תחום חדשות:

הודעות לעיתונות

שם מחבר:דוברות

 22/08/2016 //  


ד"ר לילי צ'רניאק-חי מבי"ס למדעי התנהגות וד"ר גיל שרוני מבי"ס למדעי התנהגות ובי"ס למנהל עסקים השתתפו בכנס הבינלאומי של האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה (APA) American Psychological Association שהתקיים בתחילת חודש אוגוסט 2016

ד"ר גיל שרוני הציג את המחקר שערך בשיתוף עם פרופ' אהרון צינר וד"ר עדנה רבנו מבי"ס למדעי ההתנהגות בנושא בחינת השפעת תפיסת "חוזק או עוצמת" תהליכי הניהול של המשאב האנושי (בולטות, המשכיות ומקובלות) על הקשר שבין פרקטיקות של משאבי אנוש ( גיוס עובדים, הדרכה, פיתוח קרירה, הערכת תפקוד ועוד....) לבין חדשנות ארגונית (מוצרית , תהליכית ואדמיניסטרטיבית).
 
APA-Lily_Gil.jpg

ממצאי המחקר הראו כי נושא ההדרכה ופיתוח העובדים הינו משמעותי ליצירת דפוסי התנהגות המובילים לחדשנות בארגון כגון העברת ידע וחשיבה יצירתית. כמו כן, השפעת ההדרכה יעילה יותר בהקשר של יישום תפיסה של חדשנות ויצירתיות ע"י העובדים בארגון כאשר תהליך ניהול המשאב האנושי נתפס כבעל משמעות, המשכי, מקובל ומלוכד עם מטרות ויעדי הארגון. המחקר התבסס על מדגם של 325 מנהלים המועסקים בדרגות ניהול שונות ובענפים שונים.
 
ד"ר לילי צ'רניאק-חי העבירה הרצאה על מחקר אותו ערכה בשיתוף עם ד"ר רונית ויסמל-מנור מבי"ס למדעי התנהגות, אשר בחן על פני מחקר מקדים ושני ניסויים עוקבים את תפיסות הבדלי המגדר בהתנהגות מתן וקבלת עזרה במקומות עבודה.

בפרט, המחקר המקדים בדק אלו דפוסי התנהגות מסייעת נתפסים בקרב הציבור העובד כעזרה המקדמת את ההתמודדות העצמאית של המקבל אותה (עזרה אוטונומית) לעומת עזרה המעודדת את התלות החברתית של מקבל העזרה (עזרה תלותית). לאחר מכן, על בסיס התנהגויות סיוע שזוהו על ידי רוב המשתתפים ככל אחד משני סוגי העזרה, הניסוי הראשון בחן אלו סוגי עזרה נתפסים ככאלה שגברים ייטו להעניק לגברים ולנשים עמיתים לעבודה, ואילו הניסוי השני בחן אלו סוגי עזרה משתתפי המחקר עצמם (גברים ונשים) יעדיפו לקבל מעמיתיהם גברים ונשים. התנהגויות מתן וקבלת עזרה הוצגו בשני הקשרים ארגוניים שונים.
שלח לחבר   להדפסה