מנהל עסקים - לימודי ערב

המכללה האקדמית נתניה מקיימת תוכנית לימודים לקבלת תואר ראשון במנהל עסקים במסגרת לימודי ערב. מתוך הכרה והבנה של האילוצים הקיימים בלימודים לסטודנטים עובדים, מפעילה המכללה האקדמית נתניה מסלול גמיש וייחודי לקבלת תואר . B.A במינהל עסקים. הלימודים יתקיימו בשעות הערב ובימי שישי כדי לאפשר שילוב בין לימודים ועבודה.
 
התכנית מיועדת למועמדים המעוניינים לרכוש ידע וכלים מקצועיים בתחום הניהול. בשוק העסקים המודרני קיים צורך הכרחי בידע רב במגוון היבטים ניהוליים: החל בהבנת צורכי הלקוח, דרך ניהול לוגיסטי ופיננסי, וכלה בהפעלת טכנולוגיות מידע ככלי עזר ניהולי. על-מנת להתקדם ולפתח קריירה ניהולית על העובד לרכוש כלים אקדמיים ולרתום אותם לניסיון בשטח. התואר. B.A במינהל עסקים של המכללה האקדמית נתניה מוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, ובוגרי המסלול יוכלו להירשם ללימודי תואר שני בכל אוניברסיטה בארץ ובחו"ל.
 
מתוך הכרה והבנה של האילוצים הקיימים בלימודים לסטודנטים עובדים, החליטה המכללה האקדמית נתניה לקיים מסלול גמיש וייחודי לקבלת תואר ראשון במנהל עסקים. הלימודים יתקיימו בשעות הערב וביום שישי, כך שניתן יהיה לשלב בין לימודים ועבודה.
 
 
תנאי קבלה
כדי להתקבל כתלמיד מן המניין לתואר. B.A במינהל עסקים במסלול ערב במכללה האקדמית נתניה יהיו המועמדים חייבים לעמוד בדרישות הקבלה כדלהלן:
• תעודת בגרות מלאה בממוצע 90 לפחות. משקל מיוחד יינתן למקצועות המתמטיקה והאנגלית בבחינות הבגרות.
• ניסיון ניהולי/אירגוני ישמש כשיקול בוועדת הקבלה.
 
הערה: במקרים שבהם למועמד אין תעודת בגרות מלאה וגילו מעל 30 שנה, תישקל מועמדותו על-ידי ועדת חריגים. אם תשובת הוועדה תהיה חיובית, יידרש המועמד ללמוד מספר קורסי הכנה, וזאת בהתאם לדרישות המועצה להשכלה גבוהה.

לקבלת חוברת מידע מפורטת יש ליצור קשר עם מרכז המידע: 09-8607777 , שלוחה 1.
��� ����   ������