ימים ושעות קבלה

 
 
שם המרצה
 
יום
שעות
טלפון / דוא"ל
מר עופר ארבע
ג'
לפני ואחרי השיעור
בתיאום עם המרצה
053-6225315 
מר שלמה ארד
 
ב'
13:00-14:00
במעבדה 1304
בתיאום מראש עם המרצה
ד"ר אופיר ברנע
 
שישי
11:00
בתיאום מראש עם המרצה
פרופ' ישראל גילת
 
 
בתיאום מראש עם המרצה
 
ד"ר אורן דיין
 
 
בתיאום מראש עם המרצה
פרופ' נאוה חרובי
 
 
בתיאום מראש עם המרצה
 
רו"ח צחי כהן
 
 
 
בתיאום מראש עם המרצה
 
ד"ר תמיר לוי
 
 
 
 
גב' יעל ליברמן
 
ד'
10:00-11:00
 
מר איציק מגריסו
 
 
 
בתיאום מראש עם המתרגל
ד"ר מדי נבון
 
 
 
בתיאום מראש עם המרצה
פרופ' יעקב פיקאר
 
 
 
050-5553487
פרופ' רות פלאטו-שנער
ד'
12:00
בתיאום מראש עם המרצה
ד"ר מוטי צוילינג
 
ג'
19:30-20:30
בחדר מרצים בניין 1
עו"ד קמחי לביא
א'
16:00-16:30
בחדר 1326
בתיאום מראש עם המרצה
פרופ' עלי קרייזברג
 
א'
17:00-20:00
 
ד"ר גדי רביד
 
 
בתיאום עם המזכירות
פרופ' זיו רייך
 
ב
16:00-17:00
בתיאום מראש עם המרצה
ד"ר נורמן שוואלם
 
ד'
14:45-15:45
בתיאום עם המרצה
פרופ' פרץ שובל
שישי
13:45
 
 
ד"ר אנדרו שיין
 
ד'
12:30-13:30
ד"ר יוסי שיפטן
 
ה'
18:30
בתיאום מראש עם המרצה
ד"ר גיל  שרוני
 
א'
16:00-17:00
בתיאום מראש עם המרצה
גב' ענבל שרביט
 
 
 
בתיאום מראש עם המתרגלת
 
��� ����   ������